ENG
IMG_8360

Konservering

Arkivmateriale må oppbevares under forhold som forsinker nedbrytningen så mye som mulig. Temperatur og relativ luftfuktighet er to viktige faktorer.

På de underliggende sidene vil vi etter hvert legge ut stoff om temaer knyttet til konservering av analogt arkivmateriale (papir, foto etc.), samt retningslinjer for hvordan man bør håndtere skadet materiale.

Håndtering av mugginfisert papir/bøker
Håndtering av mugginfisert papir/bøker
Håndtering av mugginfisert arkivmateriale er krevende - og helsefarlig.
Restverdiredning av skadet materiale
Restverdiredning av skadet materiale
Bøker, papir og fotografier som er skadet av vann, kan i noen grad reddes, men det haster.