ENG
FORV_Mugg2

Restverdiredning av skadet materiale

Bøker, papir og fotografier som er skadet av vann, kan i noen grad reddes, men det haster.

Dersom bøker, papir, fotografier og annet biblioteks- eller arkivmateriale er skadet av vann eller brann med påfølgende slukkevann, er det svært viktig å iverksette restverdi-redning så raskt som mulig.

Sekundære skader, som sammenklebing og muggvekst, vil oppstå etter 48-72 timer.

Tiltak:

 • Dekk til ikke skadet/tørt materiale med bygningsplast
 • Evakuer skadet materiale fra skadested til sikret tørt område
 • Materiale som har falt ned fra hyllene, tas først. Tøm deretter hyllene fra bunnene og oppover.
 • Bunnen i våte esker kan ryke – hold under!
 • Sorter skadet materiale i tørt-fuktig-vått
 • Fuktig materiale kan spres utover tørre flater, og bøker kan settes opp i vifteform og lufttørke dersom det ikke er for store mengder. Sørg for god luftsirkulasjon; sett inn avfukter og vifte
 • Fuktig fotografisk materiale i bunker, og filmer som begynner å tørke, vil klebe/blokke. Hold materialet fuktig /vått ved å pakke det i plast til det kan fryses.
 • Ikke la det gå over 48 timer før frysing.
 • Dersom store mengder materiale er vått eller fuktig, og utsiktene til å få materialet tørt innen 48 timer er små, vil sekundære skader oppstå.Pakk materialet i små bunker/enheter (høyde ca. 5 cm). Bruk tape for å lage tette pakker.
 • Prioriter foto/fotoalbum (ikke berør emulsjonen), negativer, flytende blekk/farge, bøker med glanset papir.
 • Benytt husholdningsfryser (> -18⁰ C) eller kommersiell frysehall/container
 • CD-er, DVD-er, video og audiokassetter, og glassplatenegativer må ikke fryses. Legg materialet utover, rull av kjernen, sørg for god luftsirkulasjon og lufttørk.

Generelt gjelder:

 • Frys alt materiale *) som ikke kan lufttørkes innen 48 timer. Pakk i tette poser, små bunker, merk med funnsted og hylle hvis mulig.
 • Kontakt lokal konservator http://www.nkf-n.no/ Finn en konservator for papir/bok/foto
 • Konsentrer redningsarbeidet om prioritert materiale i samlingen, ev. bøker med glanset papir, vannløselig blekk og fotografisk materiale.

*) Frys ikke: CDer, DVDer, video- og audiokassetter, og glassplatenegativer. Legg dem utover, rull av kjernen, lufttørk.