ENG
BERRE_mann og kvinne

Tilgjengeliggjøring

Det er seksjonen Tilgjengeliggjøring i Arkivverket som har ansvaret for å publisere og tilgjengeliggjøre digitaliserte arkiver. Publiseringskanalen er Arkivverkets kildenettsted Digitalarkivet.

Tilgjengeliggjøring av skanna papirarkiver
Tilgjengeliggjøring av skanna papirarkiver
Skanna papirarkiver publiseres i Digitalarkivet. For å gjøre det enklere å søke i Digitalarkivet, blir det knyttet beskrivende informasjon til arkivene før de publiseres. Skanna arkivmateriale som ikke kan ligge fritt tilgjengelig i Digitalarkivet, kan sperres ved bruk av tilgangsstyring.
Tilgjengeliggjøring av foto
Tilgjengeliggjøring av foto
Fotografier tilgjengeliggjøres i Digitalarkivet. All tekst registrert til fotografiene er søkbar, men det varierer hvor detaljert informasjonen knyttet til hvert enkelt foto er. Fotografiene kan lastes ned som høyoppløselige filer egnet for trykking, eller som lavoppløselige filer beregnet for visning på skjerm.
Transkripsjon
Transkripsjon
Transkripsjon innebærer avskrift av arkivmateriale for å gjøre innholdet digitalt tilgjengelig i søkbar form. Transkripsjoner publiseres i Digitalarkivet. Noe arkivmateriale blir både skannet og transkribert.