ENG
BERRE_mann og kvinne

Tilgjengeliggjøring

Det er seksjonen Tilgjengeliggjøring i Arkivverket som har ansvaret for å publisere og tilgjengeliggjøre digitaliserte arkiver. Publiseringskanalen er Arkivverkets kildenettsted Digitalarkivet.

Tilgjengeliggjøring av skanna papirarkiver
Tilgjengeliggjøring av skanna papirarkiver
Skanna papirarkiver publiseres i Digitalarkivet. For å gjøre det enklere å søke i Digitalarkivet, blir det knyttet beskrivende informasjon til arkivene før de publiseres. Skanna arkivmateriale som ikke kan ligge fritt tilgjengelig i Digitalarkivet, kan sperres ved bruk av tilgangsstyring.
Transkripsjon
Transkripsjon
Transkripsjon innebærer avskrift av arkivmateriale for å gjøre innholdet digitalt tilgjengelig i søkbar form. Transkripsjoner publiseres i Digitalarkivet. Noe arkivmateriale blir både skannet og transkribert.