ENG
VBMFE926

Hurtigruteskipet M/S Kong Olav. Opphavsperson: Ukjent. Omtrentlig datering: Ukjent. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnavn: Vesteraalens Dampskibsselskab. Bildet er speilvendt.

Tilgjengeliggjøring av foto

Fotografier tilgjengeliggjøres i Digitalarkivet. All tekst registrert til fotografiene er søkbar, men det varierer hvor detaljert informasjonen knyttet til hvert enkelt foto er. Fotografiene kan lastes ned som høyoppløselige filer egnet for trykking, eller som lavoppløselige filer beregnet for visning på skjerm.

Format

Fotodigitalisering utføres med digitalt mellomformatkamera og lagres i TIFF-format. 

Som veiledende standard for sikkerhetskopiering, anbefaler vi Nasjonalbibliotekets standard. Mer informasjon om Arkivverkets fotodigitalisering finner du her: https://www.arkivverket.no/for-arkivsektoren/mediekonvertering/skanning-og-indeksering

Metadata

Riksarkivaren har vedtatt et sett med obligatoriske metadata som skal følge alle foto vi tilgjengeliggjør på nett. Utgangspunktet er de obligatoriske feltene i den nasjonale standarden for fotodigitalisering, presentert i ABM-skrift #44: Standard for fotokatalogisering: https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-standard-for-fotokatalogisering.

De obligatoriske feltene er:

  • Tittel
  • Beskrivelse
  • Datering
  • Fotograf
  • Originalformat
  • Sted
  • Arkivnavn
  • Arkivreferanse
  • Vilkår for bruk

Verktøy

Arkivverket benytter FotoStation og Fotoweb for å laste opp digitaliserte fotografier, tilføre metadata og tilgjengeliggjøre fotografier.

Kreditering

Ved bruk av fotografier skal opphaver (fotograf, fotograffirma) alltid krediteres. Dersom fotografen er ukjent, skal man opplyse om det. I tillegg skal bevaringsinstitusjon krediteres. Vi oppfordrer også til å oppgi arkivreferanse, i henhold til god skikk for kildehenvisning.

Gjengivelse av foto på nett

Vi har valgt å tilgjengeliggjøre fotografiene med et minimum av manuell etterbehandling. Fotografiene framstår som historiske objekter, preget av tidens tann på ulike måter. Fargene kan være bleknet eller forvrengt, kontrasten avtatt, og det kan ha oppstått riper og andre mekaniske skader. I mange tilfeller vil det innebære at fotografiene har et annet uttrykk enn de hadde opprinnelig. Vi har valgt denne linjen, fordi vi mener at vår primære oppgave er å vise de historiske dokumentene som er bevart i Arkivverket slik de framstår i dag, og fordi bilderedigering og retusjering ofte vil innebære en form for tolkning ut fra de til enhver tid rådende estetiske preferanser. 

Dersom negativene er bevart (i Arkivverket), er det disse som blir avfotografert. En årsak til dette, er at negativet inneholder mer informasjon og dermed er bedre egnet som utgangspunkt for å lage digitale kopier. Negativet er utgangspunktet for produksjon av papirpositiver, og dermed det mest «originale» objektet. Samtidig er det viktig å være klar over at negativet kun er opptaksmateriale, det er altså ikke et ferdig sluttprodukt fra fotografens hånd. Det er altså papirpositivet, eller det trykte fotografiet, som er det endelige produktet fra fotografens eller forleggerens hånd. I denne kopieringsprosessen bruker man ofte utsnitt av negativet, motivet kan rettes opp, eller man retusjerer bildet på andre måter. Mange av negativene har antakelig aldri vært brukt til utkopiering, trykk eller annen offentlig visning. Allikevel vil negativene gi innsikt i og kunnskap om hvordan fotografen jobbet.