Foto

Riksarkivet og statsarkivene forvalter omkring 6,5 millioner fotografier.

I noen tilfeller er fotografiene en del av rene fotoarkiv, men som regel utgjør fotografiene en større eller mindre del av arkiver etter statlig forvaltning eller arkiver etter privatpersoner, lag, foreninger eller bedrifter. Fotografiene er ofte med på å dokumentere virksomheten til et offentlig eller privat organ. Sett i sammenheng med det øvrige arkivmaterialet, er fotografiene med på å gi økt kunnskap om fortiden. 

Foto i Arkivverket
Foto i Arkivverket
Informasjon om tilgang til fotografier fra arkivene i Arkivverket.
Historiske fotografier
Historiske fotografier
Under finner du fritt tilgjengelig fotomateriale som kan brukes i undervisningen eller i forbindelse med en skoleoppgave. Ikke glem å merke kildene du bruker med hvilket arkiv det opprinnelig hører til.
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.