ENG
Narvik flyangrep 1940

Narvik under det tyske flyangrepet 1. juni 1940. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0204.

Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett

Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.

NTBs krigsarkiv er en stor samling fotografier fra andre verdenskrig 1940-45. Bildene har ulikt opphav og viser krigen sett fra ulike synsvinkler. Samlingen oppbevares i Riksarkivet.

Bildene dokumenterer blant annet: krigen i Norge i 1940, dagligliv under okkupasjonen, kongefamilien i eksil, flyktninger i Sverige, Nasjonal Samlings virksomhet, frontkjempere, arbeidstjeneste, motstand, bombeangrep, ødeleggelser, senere norsk krigsinnsats samt frigjøringen. 

Se bildene i Arkivverkets digitale fotoarkiv

Materiale fra ulike kilder

Fotosamlingen oppstod i årene rett etter krigen, i NTBs billedavdeling, som overtok og ervervet bilder etter flere informasjonskontor og pressebyråer og blandet dem med sine egne bilder. Mest materiale finnes fra Regjeringens informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholm og Norsk Telegrambyrå i Oslo. I tillegg er det foto fra NTB London, Nasjonal Samlings organer, allierte styresmakter, tyske myndigheter samt forskjellige internasjonale fotografer og byråer.

Bildene ble tatt eller kjøpt inn for å spres som en del av den pågående informasjonsvirksomheten. Flere institusjoner har eksemplarer av et utvalg av bildene. Det spesielle for Riksarkivets del er det store omfanget av fotografier, i tillegg til at vi oppbevarer negativene fra samlingen.

Ifølge en overenskomst fra 1944 skulle Riksarkivet overta fotografier ”av historisk interesse” fra London-samlingen etter 30 år. Det viste seg imidlertid vanskelig å skille ut disse bildene fra de øvrige fotografiene i samlingen, og materialet ble i sin helhet avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i 2000. I dag er det Arkivverkets mest brukte og etterspurte fotoarkiv.

Søk og se på nett

Arkivverket har nå digitalisert 7838 negativer fra NTBs krigsarkiv. Omkring 5000 av disse motivene er fritt tilgjengelige for nedlasting i vårt digitale fotoarkiv på Digitalarkivet.no. Resten av de digitaliserte bildene har Scanpix rettighetene til frem til 2030.

For å lete i bildene går du til Digitalarkivet.no og velger ”Historiske bilder” – og Arkivverkets digitale fotoarkiv. Her får du tilgang til fotografiene fra krigsarkivet (samt ca. 35 000 andre foto).

NTBs krigsarkiv består også av anslagsvis ca. 30 000 positiver som ikke er skannet. Fotografier i papirformat er tilgjengelige for bruk på Riksarkivets lesesal i Oslo. Arkivkatalogen kan leses på Arkivportalen.no.

Eksempler på fotografier fra NTBs krigsarkiv:

L_2339Fo30141705090024
Sperring av veier under krigen i Norge. Sperring av veien til Gjøvik. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0205.
L_3121Fo30141705160012
Den norske handelsflåtes innsats. Tre og en halv million tonn av den norske handelsflåtes beste skip går idag i alliert tjeneste. Særlig er den norske tankflåtes innsats av uvurderlig betydning for krigsførselen. Engelske eksperter hevder at den norske handelsflåtens innsats er verdt mer enn en million soldater. Siden den tyske invasjon av Norge til utgangen av 1941 har Norge mistet omkring 200 skip med en samlet tonnasje på 1,3 millioner tonn og 1300 mann har satt livet inn.Den norske regjering har truffet en overenskomst med Stor-Britannia hvoretter den den norske handelsflåten for andel i det engelske nybyggingsprogram i forhold til de tap som nordmennene har lidt. Av det engelske 1941-program overtar Norge 3 motortankskip, 3 tankdampskip, alle på over 10 000 tonn og 6 motorlasteskip. Dessuten overtar Norge 6 amerikanske oljefyrte dampskip, likesom det er opptatt forhandlinger om norsk andel i det amerikanske nybyggingsprogram. En liten boksekamp i enkle former er ikke å forakte som en avveksling fra den ellers meget alvorlige tjenesten ombord. Bildet er tatt på en konvoitur fra Amerika til England høsten 1941. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0206.
L_6900Fo30141707040003
De norske styrker på Island. På patruljetokter ligger soldaterne i telt. Bildet viser en norsk soldat unner morgentoilettet. Norske hæravdelinger har siden 1940 vært stasjonert på Island hvor, de sammen med allierte tropper vokter den lange islandske kyst og utfører daglige patruljetjenester i de øde fjellstrekninger. Samtidig forbereder de seg for den dag da deres skiferdighet og erfaring i vinterkrig skal settes inn i kampen for Norges frigjøring. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0210.
L_6069Fo30141706280026
Norges eldste flysquadron i arbeid. Den første norske flyavdelingen i aktiv tjeneste etter at kampen opphørte i Norge i 1940 ble satt opp i frendelandet Island i april året etter. Gjennom to år har denne squadron gjort glimrende arbeid. Blant annet har den eskortert kring 400 konvoyer, ødelagt flere u-båter og avvist en rekke tyske flyangrep. Den må arbeide under ytterst vanskelige forhold, i snøstorm og sjørøyk. Bakkemannskapet sliter imidlertid trutt og trofast selv i 20 graders kulde (Celsius) for å holde flyene startklare til enhver tid. Et snapshot fra julekvelden 1942 ved en av stasjonene på Island. En av offiserene har fått en julepresang som han ser ut til å ha bruk for. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0209.
L_1844Fo30141704110021_2
Alma Bråthen (den svenske krigskorrespondenten i Dagens Nyheter) går over fjellene til Nord Norge med krigsnyheter - delvis i selskap med militærpatrulje. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0203.
7141411581
I en stadig økende strøm har nordmenn siden 1940 tatt seg over grensen fra Norge til Sverige, -fra nazistisk forfølgelse og terrortrussel i det okkuperte hjemland. På svensk side blir de først mottatt av svensk militær- og politimyndigheter, hvoretter de sendes til den norske mottagercentralen på Kjesäter slott i syd-Sverige. Her registreres og legeundersøkes alle norske flyktninger før de reiser videre, noen til de norske politiforlegninger, andre til skoler eller sivilt arbeide, kvinneforlegninger, familieforlegninger etc. Bildet viser passfotografering på Kjesäter. Stockholm 1.2.45. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/Uc/65/1-2/S 5461.
L_1038Fo30141703200008
Kong Haakon dekorerer Briter. 10 august 1942 foretok kong Haakon en høytidelig utdeling av krigskors til engelske flygere og officerer i den norske ambassade i London. Kaptein Godfrey fikk den høyeste utmerkelsen for sin dristighet ved Steinkjær, Løytnant R.G. Coleman for sin tapperhet ved Lillehammer, Warrent officer W.J. Pond for sin tapperhet ved Åndalsnes og kaptein Cross som udmerket seg i Nord-Norge. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0201.
L11627Fo30141709060006
Norske commandos deltok i erobringen av Walcheren - øya som beskytter innløpet til Antwerpen. Øya var sterkt befestet, og kampen var en av de hardeste etter selve invasjonen. På bildet ser en 2 norske commandos med sine trofeer. Her trekker de visse sammenlikninger som viser at humøret er i orden. London, 28.11.1944. (Original bildetekst). Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0214.