Personlig dokumentasjon

Arkivverket bevarer arkiver som inneholder opplysninger om personlige forhold og eiendom. Dette er opplysninger som kan være nødvendige for å dokumentere dine rettigheter og interesser. Her finner du informasjon om hvordan du kan få tilgang til opplysninger fra arkivene.