Skeiv historie - veiledninger

Det å finne skeiv historie i arkivene kan være krevende, men ikke umulig. Jo mer du vet om emnet eller personen en søker informasjon om, jo bedre. Det finnes sjelden egne serier eller arkiver med skeiv historie, men informasjonen finnes innimellom alt annet i både offentlige og private arkiver. Disse veiledningene er for deg som skal forske på skeiv historie i Norge, eller finne opplysninger om konkrete saker knyttet til skeiv historie.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i bispearkivene.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i prostearkivene.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i sogneprestarkivene.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter Kirkemøtet.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter departementene.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter Riksadvokaten og Statsadvokaten.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter sorenskriver og byskriver.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i politiarkivene.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter offentlig helsevesen.

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter private helseforetak.