Skeiv historie - Kirkemøtet

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter Kirkemøtet.

1 - Kirkemøtet (arkivskaper)

Kirkemøtet er det øverste representative organ for Den norske kirke. I 1984 var Kirkemøtet samlet for første gang. Kirkemøtet er regulert av lov om Den norske kirke av 7. juni 1996, også kalt kirkeloven. Kirkemøtet består av de 114 medlemmene av landets 11 bispedømmeråd, kirkens ledende biskop (preses) samt leder av Samisk kirkeråd, til sammen 116 medlemmer. Kirkemøtet møtes en gang i året, og har blant annet til oppgave å gi uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige område, fastsette planer for undervisning, diakoni, tjenesteordning for stillinger innenfor kirkelig undervisning m.m. Kirkemøtet velger Kirkerådet, som har ansvar for det forberedende og iverksettende arbeidet. Kirkerådet leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.   

2 - Hvor finnes arkivene

Kirkerådet er sekretariat for Kirkemøtet. I arkivene etter Kirkemøtet finnes saksfremlegg, protokoller, utredninger, notater og møtereferater. Kirkerådets sekretariat produserer all dokumentasjon til behandlinger i Kirkemøtet, både saksfremlegg og vedtaksprotokoller. Arkivene er oppbevart hos Kirkerådet i Kirkens hus i Oslo og i Riksarkivet. 

3 - Finne opplysninger i arkivene

Arkivmaterialet fra Kirkerådet fra 1984-2005 er deponert hos Arkivverket/Riksarkivet. Det er Kirkerådet som
har råderett over dette materialet, frem til det blir
avlevert. Eventuelle spørsmål om opplysninger fra
dette materialet må dermed rettes til Kirkerådet. Her finnes også arkivmateriale til Kirkerådets forløpere tilbake til 1945. Les mer på arkivportalen.no 

Protokollene fra Kirkemøtet er lagt ut på hjemmesiden for Kirken for hvert år i perioden 1990-2023: 

Den norske kirke - Dokumenter og vedtak fra Kirkemøtet
Den norske kirke - Kirkemøtet 2021

Her vil det være mulighet til å lese og søke i materialet digitalt. 

4 - Hvordan finne skeive opplysninger

Sakspapirene og protokollen for Kirkemøtet ligger på hjemmesiden til Kirken/Kirkemøtet. Der finner man opplysninger om de årlige Kirkemøtene i perioden 1990-2021. I dette materialet kan man lese gjennom sakspapirene eller man kan søke digitalt i materialet vedrørende homofili. I tillegg er det mulig å ta kontakt med Kirkerådet som er sekretariat for Kirkemøtet for å spørre om flere opplysninger. Som regel finnes det også arkivmateriale som ikke er digitalisert. Det vil også være en fordel å søke i aviser på Nasjonalbiblioteket etter aktuelle saker vedrørende homofili, f.eks. ekteskap som vil være behandlet i Kirkemøtet. 

5 - Nyttige lenker

Store norske leksikon  - Kirkemøtet 
Den norske kirke - Kirkemøtet

Kirkemøtet i 1995 hadde oppe sak om homofile i kirken som sak nr. 15