ENG

Spør Arkivverket

Spør Arkivverket - forum

forum.arkivverket.no gir vi svar på spørsmål om arkivene våre. Du kan få tips om hvordan du kan finne fram til materiale i arkivene vi forvalter. Du kan også få hjelp til å bruke Digitalarkivet. Spørsmål og svar kan leses av alle.

Veiledning på telefon

På veiledningstelefonen kan du få råd og hjelp med overordnede spørsmål, men vi kan ikke lete fram enkeltopplysninger eller gjøre oppslag i arkivmateriale.

Trenger du opplysninger om eiendom anbefaler vi deg å lese hvordan du selv kan finne frem til Opplysninger om eiendom - Arkivverket. Veiledningstelefonen for eiendomsarkivene er bemannet mandag–torsdag kl. 12.00–14.00.

Riksarkivets veiledningstelefon er bemannet mandag–torsdag kl. 12.00–14.00. Her kan du få veiledning i arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen i Norge.

For informasjon om de digitalt tilgjengelige arkivene på Digitalarkivet er veiledningstelefonen bemannet mandag og onsdag kl. 12.00–14.00.

Telefonnummer: 480 55 666

Om tjenesten

Veiledning om arkiver som forvaltes av Arkivverket.

  • Vi gir råd om hvilke arkiver som kan være aktuelle for ditt bruk.
  • Vi yter hjelp til selvhjelp slik at du selv kan finne fram til arkivmateriale du ønsker å se.
  • Vi gir tips til hvordan du kan stille best mulig forberedt før besøk på en av våre lesesaler.

Forumet på nett leses av Arkivverket hver virkedag og vi svarer løpende på spørsmål. Andre brukere kan også kommentere og gi opplysninger til spørsmål i forumet.

Telefonen er betjent innenfor oppgitte tidsrom og besvares av personale fra Arkivverket.

Les mer om Arkivverkets tjenestepolitikk

Før du kontakter oss ønsker vi at du forbereder tydelige spørsmål. Ha gjerne bakgrunnsinformasjon tilgjengelig. Opplysninger om nålevende personer skal ikke deles i forumene på nett.