Høringer

Her legger vi fortløpende ut høringssvar som Arkivverket har avgitt, samt Riksarkivarens egne høringer knyttet til regelverk og andre bestemmelser.

Høringssvar fra Arkivverket
Høringssvar fra Arkivverket
Her finnes en oversikt over høringssvar avgitt av Arkivverket (kronologisk)
Riksarkivarens høringer
Riksarkivarens høringer
Her ligger informasjon om Riksarkivarens tidligere og pågående høringer knyttet til regelverk og standarder