Høringer

Her legger vi ut informasjon om pågående og avsluttede høringer knyttet til regelverk og andre bestemmelser.

Riksarkivarens høringer
Riksarkivarens høringer
Her ligger informasjon om Riksarkivarens tidligere og pågående høringer knyttet til regelverk og standarder
Arkivverkets høringsuttalelser
Arkivverkets høringsuttalelser
Her finnes en oversikt over høringssvar avgitt av Arkivverket