Utvikling og innovasjon

Her finner du informasjon om sentrale satsinger og prosjekter i Arkivverket og i arkivsektoren, samt andre strategiske føringer.

Innovasjon i Arkivverket
Innovasjon i Arkivverket
Digitalisering forandrer både offentlig og privat sektor og gir nye krav og muligheter. Dette påvirker alle, inkludert arkivfaget. I Arkivverket jobber vi kontinuerlig med nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på.
Utviklingsprosjekter
Utviklingsprosjekter
Her finner du informasjon om strategiske utviklingsprosjekter og aktiviteter. Noen foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot samarbeidet i arkivsektoren eller andre eksterne aktører.
Arkivverket Beta
Arkivverket Beta
Offentlige virksomheter bør legge til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder. For å bidra til dette har Arkivverket laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester.
Team Standardisering
Team Standardisering
I forbindelse med at arbeidet med ny lov og forskrift går inn i sluttfasen vil ressursene i Arkivverket som arbeider med standardisering prioritere å arbeide med å innhente behov for standardisering både eksternt og internt i Arkivverket.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i arbeidet med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.
Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren
Forvaltningsforum for arkivsektoren er opprettet av Arkivverket som arena for samhandling og kommunikasjon i arkivsektoren. Formålet er å sikre sammenheng mellom produkter (løsninger og standarder), sørge for at produktene forblir relevante over tid og at de har bred forankring blant interessentene.
Arkivutviklingsmidler
Arkivutviklingsmidler
Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering
Innebygd arkivering tilpasser sin organisering til nytt regelverk og prosessene som ligger foran oss. ​ Arbeidet med innebygd arkivering i Arkivverket handler om å finne mer effektive løsninger for arkivering i forvaltningen, finne handlingsrom i regelverk og finne hindringer som kan fjernes for en effektiv gjennomføring av arkivering og informasjonsforvaltning hos arkivskaperne.
Tall og data (statistikk)
Tall og data (statistikk)
Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra hele arkivsektoren.
Fagdager og konferanser
Fagdager og konferanser
Her vil vi legge ut informasjon om faglige konferanser og andre arrangementer hvor Arkivverket deltar og/eller står som arrangør.