Arkivutvikling

Her finner du informasjon om sentrale satsinger og prosjekter i Arkivverket og i arkivsektoren, samt strategiske føringer som SKATE etc.

Søk om prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Søk om prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Informasjonen på denne siden gir en instruks for hvordan en søker om utviklingsmidler for 2018.
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.
Om forskning og utvikling i Arkivverket
Om forskning og utvikling i Arkivverket
FOU-virksomheten i Arkivverket har to hovedområder – et arkivrettet og et historierettet. Områdene springer ut av Arkivverkets rolle som myndighets- og tilsynsorgan for statens og kommunenes arkivdanning og som depotinstitusjon for statlige og private arkiver. FOU-virksomhet på disse områdene skal også legge grunnlag for samarbeid med forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler og i andre abm-institusjoner.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
For Arkivverket er internasjonalt samarbeid en viktig drivkraft i vårt arbeid med arkivutvikling, både knyttet til standardisering, arbeid med konsepter og utvikling av løsninger. Å delta i ulike internasjonale fora og prosjekter er også viktig kompetanseheving slik at vi kan holde oss oppdatert om utviklingen på arkivfeltet.
Nasjonal arkivutvikling
Nasjonal arkivutvikling
Her samler vi informasjon om strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i Arkivverkets regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet samt inn mot samarbeidet i arkivsektoren
Arkivverket Beta
Arkivverket Beta
Offentlige virksomheter bør legge til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder. For å bidra til dette har Arkivverket laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester.
Utviklingsarbeid i arkivsektoren [kommer]
Utviklingsarbeid i arkivsektoren [kommer]
Her vil du, etter hvert, kunne følge med på prosjekter og annen utvikling som skjer ute i arkivsektoren – spesielt knyttet til kommunale og private arkiver.
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren
Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.
Tall og data (statistikk)
Tall og data (statistikk)
Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer tall og data fra arkivsektoren.
MAVOD
MAVOD
[Nyhet 12.05.2017] Arkivverket har siden 1. april 2016 utredet hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. MAVOD har nå levert sin anbefaling til Riksarkivaren.
SKATE
SKATE
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.
SAMDOK
SAMDOK
SAMDOK er Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.