ENG
Stock_foto_2023_Folk_i_Arkivverket_AV_01631_Foto_Sofie_Holberg

Team Standardisering

I forbindelse med at arbeidet med ny lov og forskrift går inn i sluttfasen vil ressursene i Arkivverket som arbeider med standardisering prioritere å arbeide med å innhente behov for standardisering både eksternt og internt i Arkivverket.

Selve arbeidet med å utvikle standardiseringen vil gjennomføres i Arkivverket generelt gjennom de som arbeider i prosessene som påvirkes av standardisering og andre relevante fagmiljøer. ​

Teamet som før var StandardLab kalles nå Team Standardisering og er organisert og styrt som et tverrfaglig team i Arkivverkets portefølje. Teamet eies og styres av områdedirektør Innovasjon, Øyvind Akerhaugen, og områdedirektør Samfunnsdokumentasjon, Kjetil Korslien. ​

Har du spørsmål? Kontakt oss.