ENG
Padle DA

Vi bygger et nytt Digitalarkiv!

Vi har fått i oppdrag av regjeringen og utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for arkiv. Fra mottak til publisering. For stat, kommuner og arkivinstitusjoner. Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.