ENG
Padle DA

Vi bygger et nytt Digitalarkiv

Vi har fått i oppdrag av regjeringen og utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for arkiv. Fra mottak til publisering. For stat, kommuner og arkivinstitusjoner. Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.

tester

Ofte stilte spørsmål om Digitalarkivet
Ofte stilte spørsmål om Digitalarkivet
Spørsmålene og svarene er delt inn i ulike kategorier. Listen blir fortløpende oppdatert. Vi er i gang med og innhente spørsmål og svar fra våre interessenter og nære samarbeidspartnere. Særlig spørsmål og svar som er av teknisk, politisk og organisatorisk art. Du er hjertelig velkommen til å stille oss spørsmål.
Samarbeid på tvers med brukere og interessenter
Samarbeid på tvers med brukere og interessenter
Gjennom deling, samarbeid og felles forståelse skal vi utvikle det nye Digitalarkivet for arkivdata. Løsningen skal være et tilbud til alle som vil bruke denne, fra mottak og langtidsbevaring til publisering.
Om satsningen Digitalarkivet
Om satsningen Digitalarkivet
Digitalarkivet skal bli en fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitale, historiske data fra hele arkivfeltet, for statlige, kommunale og private aktører. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling og forbedring av verdikjeden fra mottak og bevaring, til publisering.