ENG
BERRE_Løvetann

Om satsningen Digitalarkivet

Digitalarkivet skal bli en fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitale, historiske data fra hele arkivfeltet, for statlige, kommunale og private aktører. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling og forbedring av verdikjeden fra mottak og bevaring, til publisering.

Digitalarkivet skal bli en fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitale, historiske data fra hele arkivfeltet, for statlige, kommunale og private aktører. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling og forbedring av verdikjeden fra mottak og bevaring, til publisering.

Digitalarkivet vil muliggjøre søk på tvers av digitalt tilgjengelige arkiv og historiske data, uavhengig av format. Det vil bli tilrettelagt for deling av historisk data for både videreforedling, eksterne løsninger og bruk i ulike økosystem. 

Arbeidet vil bli delt i leveranser plassert ut i tid i henhold til veikart for Digitalarkivet. Det første vi ser på er minimumsløsning for mottak og langtidsbevaring og selvbetjent publiseringsløsning for eksterne aktører.

Kontaktinfo: 

Produktledere:
Jorunn B. Olafsdottir, jorola@arkivverket.no,
Hilde Uthaug, Hiluth@arkivverket.no

Produkteier:
Øyvind Akerhaugen, oyvake@arkivverket.no

 

For mer informasjon om satsningen, gå til Digitalarkivet sine sider.