Skeiv historie - Departementsarkiver

Har kan du lese om hvordan du finner kilder til skeiv historie i arkivene etter departementene.

1 - Departementsarkiver (arkivskaper)

Det kan være overveldende å skulle ta fatt på departementsarkivene. De er mange og de er ofte svært omfattende. Vi anbefaler at du begynner med å lese denne veilederen for hvordan man forstår og finner frem i departementsarkivene

Hvilke departementsarkiver kan tenkes å være mest relevante for informasjon om skeiv historie?  Norske myndigheters behandling av homofile har ofte vært forbundet med fordømmelse og forfølgelse. Gjennom lovgivning, straffeforfølging, sykeliggjøring eller kirkelig fordømmelse. Vi forventer at de mest relevante arkivene er fra  Justisdepartementet, Helse- og sosialdepartementet og Kirkedepartementet. 

2 - Hvor finnes arkivene

Etter at Norge fikk egen grunnlov i 1814 fikk man også egne norske departementer med statsråder. Fra 1814 og utover på 1800-tallet fikk man etablert flere departementer. Et av de første departementene man fikk på plass i 1814 var Justisdepartementet

Departementsarkiver som er avlevert til Arkivverket befinner seg i Riksarkivet og kan søkes opp via arkivportalen.no. Arkivmateriale som enda ikke er avlevert, befinner seg fremdeles hos de respektive departementene. 

3 - Hvordan finne opplysninger

For alle studier av arkiver så gjelder prinsippet at jo mer du vet på forhånd om hva du er ute etter, desto enklere vil det være å lete på rette sted. Dato, navn og andre relevante opplysninger knyttet til saken vil kunne hjelpe deg videre. Se veiledning til framfinning i departementsarkivene.

4 - Hvordan finne skeive opplysninger

Et fritekstsøk vil kunne gi treff i Arkivportalen for alt som er registrert av titler og omtaler på arkiv-, serie-, eske- og mappenivå. Les om hvordan du søker på Arkivportalen 

Er du på jakt etter skeive opplysninger, vil du kanskje være heldig å få direkte treff på en saksmappe som er registrert med dette som tema. Når du «prøver lykken» med et fritekstsøk, så bruk kunnskap og fantasi. Homofili er et relativt moderne ord i allmentale. Når du søker på arkivportalen, må du huske på at en mappe kan ha en tittel som er fra 1800-tallet. Hvilke benevnelser brukte man på den tiden? 

5 - Eksempler

Se eksempel på korrespondanse i Justisdepartementets arkiv i forbindelse med revisjon av straffeloven i 1972 om temaet homofili.