Departementene

Veiledninger for å ta i bruk arkiver etter departementer og andre sentrale statsinstitusjoner.

Departementsarkiv
Departementsarkiv
Arkiv etter departementer og direktorater utgjør hoveddelen av Riksarkivets bestand for tiden etter 1814. Arkivene er for det meste bevart uten større kassasjonsinngrep eller andre typer bortfall av informasjon. For brukerne er problemet heller arkivenes størrelse og inndeling. Hvordan skal man finne fram i dem?
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet
Det rikholdige arkivet etter Utenriksdepartementet (UD) er et av de mest brukte arkivene i Riksarkivet. Les informasjon om hva arkivet inneholder, og hvordan du kan ta det i bruk.