Domstol og fengsel

Finn opplysninger om domstoler, straffesaker og fengselsarkiver

Dokumentene i straffesaker inneholder ofte mye og dramatisk informasjon. Det gjelder særlig forbrytelser (alvorlige straffesaker), og ikke så mye ved forseelser (mildere straffesaker).  

Oversikt over domstolarkiver
Oversikt over domstolarkiver
Arkivverket oppbevarer arkiver etter rettsinstanser på alle nivåer. De eldste seriene fra domstoler er nesten 500 år gamle. Arkivene etter under- og overretter oppbevares i statsarkivene, mens materialet fra de øverste instansene er i Riksarkivet.
Fengselsarkiver
Fengselsarkiver
Arkivverket har opplysninger om personer som har sittet i fangehull, på tukthus og i fengsler rundt omkring i landet. Årsakene til at de havnet her, var mange, alt fra tigging, løsgjengeri og tyveri til så alvorlige forbrytelser, at personene ble dømt til straff på livstid, eller ble dømt til døden. Opplysninger om fanger kan være personsensitive, og deler av materialet er derfor underlagt taushetsplikt.
Sivile saker og straffesaker
Sivile saker og straffesaker
Hvordan finne fram til sivile saker og straffesaker i arkivene?