Fengselsarkiver

Arkivverket har opplysninger om personer som har sittet i fangehull, på tukthus og i fengsler rundt omkring i landet. Årsakene til at de havnet her, var mange, alt fra tigging, løsgjengeri og tyveri til så alvorlige forbrytelser, at personene ble dømt til straff på livstid, eller ble dømt til døden. Opplysninger om fanger kan være personsensitive, og deler av materialet er derfor underlagt taushetsplikt.