ENG
BERR0319

Krav til kvalitet på esker og omslag/mapper

God kvalitet på emballasjen er fundamentalt for bevaring av papirbasert arkivmateriale. Det stilles derfor strenge krav til kvalitet på emballasje for langtidslagring av arkiv.

Emballasje beskytter arkivmaterialet mot lys, støv og skitt. I noen grad kan emballasje begrense vann- og brannskader, og dersom klimaet i omgivelsene skifter, kan emballasjen fungere som en buffer mot klimaendringer. God kvalitet på emballasjen er fundamentalt viktig for bevaring av arkivmateriale.

Et surt miljø, der pH-verdien er lav, er en trussel mot arkivmaterialet. I nedbrytnings-prosessen skapes mer syre, så når nedbrytningen er i gang, forsterker den seg selv. Å emballere surt materiale i sur emballasje, er derfor ingen god ide.

Esker er å foretrekke som emballasje for arkivmateriale, fordi de gir arkivmaterialet støtte og beskytter materialet. Esker lages av forskjellige typer papp, og ikke all papp er ideell for langtidslagring av papir.

Vi skiller mellom primær- og sekundæremballasje:

 • Primæremballasje er i direkte kontakt med arkivmaterialet og må derfor være av god kvalitet. Det betyr at emballasjen må være laget av ren cellulose uten treholdige substanser som lignin og syre, og uten andre kjemiske tilsetningsstoffer.

 • Sekundæremballasje er ikke i direkte kontakt med arkivmaterialet.  

Tekniske krav til emballasje

Arkivverket krever at det benyttes en kjemisk stabil eske som tilfredsstiller internasjonale standarder for langtidsoppbevaring av cellulosebasert materiale.

Esken skal i tillegg være fysisk utformet på en måte som gjør at den er sterk, stødig og hensiktsmessig ved håndtering, og på alle måter beskytter arkivmaterialet mot mekaniske skade

Eskepappen skal være iht. standardene ISO 9706 og ISO 16245.

Forhandler av eskene må kunne dokumentere at pappen i esken tilfredsstiller ISO- kravene ved dokumentasjon fra uavhengig laboratorium.

Krav til kjemiske kvalitet  
 • Cellulosen skal ha et høyt innhold av alpha cellulose
 • Uten bruk av resirkulerte fibre
 • Uten innhold av treholdige fibre
 • Lim: nøytralt uten tilsetning av alum eller eksternt tilført plastiserende polymere iht. ISO 16245
 • Pappen skal ha en overflatestyrke iht. absorbsjonsgrad som tilfredsstiller ISO 535 (Cobb 60 < 25)
 • Uten optiske blekemidler
 • Ikke blødende iht. ISO 16245
 • Lysekthet 4-5 (= god i henhold til ull skala DIN 53952)
 • Tilfredsstille Photographic Activity test (PAT) iht. ISO 18916
Krav til fysisk utforming av standard "arkivesker" 
 • Bølgepapp eller kartong, med eller uten papirlaminering
 • Pappen bør være > 1,6 mm tykk
 • Esken skal brettes sammen og ikke limes sammen
 • Den skal ikke ha noen form for metallklips
 • Esken må være mekanisk sterk
 • Esken må være konstruert slik at støv, smuss og lys ikke kommer inn
 • Lokket skal lukkes godt, overlappe fronten og omslutte esken på en god måte
 • Overflaten på esken må være glatt og smussavvisende
 • Esken må ikke ha innvendige skarpe kanter som kan skade arkivmaterialet
 • Informasjon om utforming og format, kontakt postmottak@arkivverket.no dersom materialet skal avleveres til Arkivverket

Omslag og mapper må i likhet med esker være laget av kartong som tilfredsstiller standardene ISO 9706 og ISO 16245. I tillegg til den fysiske beskyttelsen gir et godt omslag arkivmaterialet til en viss grad også beskyttelse mot skadelige substanser fra en mindre god eske, men bare så lenge den kjemiske bufferen i omslaget kan binde syren fra esken. Når bufferen er brukt opp, vil de skadelige substansene likevel trenge inn i arkivmaterialet.

Forhandler av omslag-/mappene må kunne dokumentere at kartong tilfredsstiller ISO- kravene ved dokumentasjon fra uavhengig laboratorium.

Krav til kjemisk kvalitet 
 • Cellulosen skal ha et høyt innhold av alpha cellulose iht. ISO 9706
 • Uten bruk av resirkulerte fibre
 • Uten innhold av treholdige fibre
 • Kappa nivå < 5 eller mindre i henhold til ISO 302
 • Bufferkapasitet mellom 2 -  3% naturlig kalsium karbonat i henhold til ISO 10716
 • Svovel: Mindre enn 0.8 del per million i henhold til Tappi T406
 • Lim: nøytral uten tilsetning av alum eller eksternt tilført palstiserende polymere 
 • Hvis farge eller pigment er tilsatt skal disse ikke være blødende
 • Uten optiske blekemidler
 • Lysekthet 5-6 i henhold til ull skala DIN 53952
 • Tilfredsstille Photographic Activity test (PAT) i henhold til ISO 18916
Krav til fysisk utforming 
 • Pappen bør være 240 g/m2 -330 g/m2 
 • Overflaten må være ubestrøket, glatt og smussavvisende
 • Cobb 60  < 25 i henhold til ISO 535
 • Hvis farger eller pigment er tilsatt skal disse ikke være blødende i henhold ISO 16245
 • Lysekthet til minst 5 i henhold ISO 105-B02
 • Laget av et stykke med eller uten klaff

Informasjon om utforming og format, kontakt postmottak@arkivverket.no dersom materialet skal avleveres til Arkivverket