ENG
arkivbokserRiksarkivet_jpg

Andre relevante ISO-standarder

På denne siden vil vi samle ISO-standarder som er relevante for arbeidet med arkivmateriale m.m., og som det henvises til fra de andre fagsidene.

Vedrørende papir

 • ISO 9706 - Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence. Den spesifiserer kravene til permanent papir som brukes til dokumenter (papir som inneholder registrert informasjon). Den beskriver de kjemiske og fysiske egenskapene som fremmer papirets langtidsstabilitet

 • ISO 16245 - Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents. Den spesifiserer kravene til bokser, mapper, omslag, konvolutter, ruller og andre typer emballasje laget av cellulosemateriale som skal brukes til langtidsoppbevaring av dokumenter på papir eller pergament. For lagring av fotografiske materialer gjelder de kravene som er angitt i ISO 18902

Lim til etiketter

 • ISO 16245 - Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents. Alle typer klebestoff som brukes til etikettering skal være godkjente i henhold til ISO 16245 og internasjonale retningslinjer. Limet skal være nøytralt uten tilsetning av alum eller eksternt tilført plastiserende polymere

Vedrørende permanent og holdbarhet ved skriving, utskrift og kopiering på papir

 • ISO - 11798 - Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods. Den spesifiserer kravene til ulike typer av beskrevne materialer og metoder til utskrift, kopiering og manuell skriving. Den beskriver de kjemiske og fysiske egenskapene for å fremme deres langstidsstabilitet

Vedrørende  foto

 • ISO 18902 Imaging materials -- Processed imaging materials -- Albums, framing and storage materials. Den spesifiserer kravene til papir og kartong brukt til konvolutter, album og rammer for oppbevaring av fotografiske materialer. Den dekker også kravene til plast, metall, lim, skriving, utskrift og merking av materialer som er involvert i langtidslagring av fotografiske prosesser på film, plate og papir

 • Photographic Activity Test (PAT). Det er en internasjonal standardtest som evaluerer sikkerheten omkring materialer som papir, lim, etiketter m.m. som skal brukes i oppbevaring og formidling av ulike fotografiske prosesser på film, plater og papir . Denne testen utføres i samsvar med spesifikasjonene i ISO 18916

 • ISO 18916 Imaging materials -- Processed imaging materials -- Photographic activity test for enclosure materials (mer info kommer)

 • Se også under "lagringsforhold"

Lagringsforhold 

 • ISO 11799 Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials. Her gis anbefalinger om lagringsforhold  (miljø og klima) til magasiner som brukes til langtidslagring av blandede arkiver og biblioteksmateriale.  Standarden dekker også bygging og installasjon av magasiner (sikkerhet, klima, ventilasjon, brannvarsling og utstøtingssystem, belysning) 

 • ISO 18920 Imaging materials -- Reflection prints -- Storage practices. Her gis anbefalinger om lagringsforhold (miljø og klima), lagringsarealer (rom og magasiner), containere (skuffer og skap), emballasje, håndtering og inspeksjon for middels- og langtidsbevaring av svart/hvitt og fargefotografiske utskrifter på papir

 • ISO 18911 Imaging materials -- Processed safety photographic films -- Storage practices. Her gis anbefalinger om lagringsforhold (miljø og klima), lagringsarealer (rom og magasiner), containere (skuffer og skap), emballasje, håndtering og inspeksjon for middels- og langtidsbevaring av acetatbaserte fotografiske filmer i rull, stripe eller ark

 • ISO 18918 Imaging materials -- Processed photographic plates -- Storage practices. Har gis anbefalinger om lagringsforhold (miljø og klima), lagringsarealer (rom og magasiner), containere (skuffer og skap), emballasje, håndtering og inspeksjon for middels- og langtidsbevaring av fotografiske prosesser på plater (glass eller metall)

 • ISO 10356 Cinematography -- Storage and handling of nitrate-base motion-picture films. Denne spesifiserer sikkerhetsaspekter for håndtering og lagring av levende nitratfilmer. Lagring, transport og håndtering av nitratbaserte filmer er regulert av lovverk som dekker sprengstoff og lovverk som dekker kjemikalier. I tillegg gis det anbefalinger om miljø og klimalagring for middels-og langtidsbevaring av levende nitratfilm