Internasjonale arkivstandarder (ISO)

Internasjonale arkivstandarder legger grunnlaget for hvordan moderne arkivdanning skal foregå, og er viktig informasjon for alle som arbeider med moderne arkiver – også i Norge. Mest omfattende er ISO-standardene, men det finnes også andre, som Moreq, OAIS m.fl.