ENG
FORV_Mugg1

Håndtering av mugginfisert papir/bøker

Håndtering av mugginfisert arkivmateriale er krevende - og helsefarlig.

 • Mugg er flercellede mikroskopiske planter som danner sporer.
 • Det er alltid muggsporer i luften.
 • I et inneklima vil muggsporene lande på overflater og etablere muggkolonier der hvor luftsirkulasjonen er lavere, dersom luftfuktigheten er høy (> 65% RF) .

 • Når noe er mugginfisert, har det vært utsatt for høy fuktighet over noe tid (1-3 dager)
 • Muggsopp og muggsoppsporer har allergene stoffer (glykoproteiner) som sitter i overflaten. Disse er svært små (<500micrometer) og kan følge luftstrømmene, og de kan komme helt ned i lungealveolene og forårsake sykdom
 • Jo oftere eksponering for muggsopp, desto større helseskade.

Folkehelseinstituttet (FHI) om mugginfisert arkivmateriale

I januar 2015 kom Folkehelseinstituttet (FHI) ut med en revidert rapport om «Faglig anbefalte normer for inneklima. 2015:1».

FHI skriver der at «Fuktproblemer eller muggsopp innendørs synes å gi økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser, inkludert astmautvikling og forverring, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rinitt, og andre symptomer fra øvre luftveier, samt eksem. Mekanismene for helseeffekter synes å kunne være både allergiske og ikke-allergiske.».

Les rapporten her.

Last ned FHIs anbefalinger til Arkivverket (2018) her.

 • Muggsoppen er synlig, selv om sporene er usynlige for det menneskelige øyet.
 • Hvis du ser i sidelys/slepelys (f.eks. med lommelykt) vil muggen ofte ha en litt lodden overflate
 • Du vil ofte se spor etter vannskade, fuktskjolder eller at materialet er fuktig/ vått
 • Dersom materialet er tørt, er muggen inaktiv
 • Dersom materialet er fuktig/vått vil muggen være aktiv og sporeproduserende.
 • I alle tilfeller vil der være millioner av sporer – også en gammel vannskade som har tørket opp, vil kunne medføre helseskade pga. sporene.

 • Beskytt deg selv! Avhengig av hvor stort mugg-utbruddet eller skaden er: bruk P3-masker, hansker, briller, ev. dekk til klærne.
 • Isoler det infiserte materiale fra annet materiale ved å legge det i lukket emballasje (eske, plastpose). På den måten hindrer du sporespredning.
 • Dersom materialet er fuktig/vått, bør det fryses så fort som mulig til forholdene er under kontroll.
 • Når materialet er frosset, er det stabilt, og man får tid til å tenke.
 • Er det snakk om små mengder materiale, er det kanskje mulig å tilrettelegge for lufttørking. Det er i så fall viktig å tenke på hvordan luften sirkulerer i rommet (muggsporer vil følge luftstrømmene og spre seg). Det beste er å ha et avtrekksskap med hepafilter, eventuelt utlufting direkte ut.
 • Ved lufttørking er det viktig å ha god luftsirkulasjon og få materialet overflatetørt så fort som mulig.
 • Kan ikke forholdene tilrettelegges, er det beste å få materialet frysetørket.
 • Selv om materialet er tørt må tørr mugg og sporer fjernes. Dette kan kreve profesjonell hjelp.
 • Alt avhengig av skadeomfang og materialets tilstand i utgangspunktet, er det usikkert om det er mulig å fjerne tilstrekkelig med mugg og sporer for at materialet blir trygt å håndtere.

 

Hva gjør jeg...?

... hvis jeg arbeider i et arkiv eller bibliotek og oppdager mugginfisert materiale i magasinene?

 • Beskytt deg selv! Avhengig av hvor stort muggutbruddet eller skaden er, bruk P3-masker, hansker, briller ev. dekk til klærne.
 • Si fra til bygningsansvarlig som kan redusere omluften slik at sporene ikke spres.
 • Undersøk om det er noen fuktkilder i rommet, som vannlekkasje eller kondens langs yttervegger. Sjekk eventuelt om det kan være svikt i klimasystemet.
 • Få oversikt over skadeomfanget!
 • Isoler det infiserte materialet, enten ved å pakke det eller ved å dekke til hele hyllen midlertidig med bygningslast for å hindre sporespredning.