ENG
noark_5_illustrasjon

Godkjente Noark 5-løsninger

Disse løsningene er godkjent etter Noark 5. Listen er sortert etter hvilken versjon av Noark 5 løsningene er godkjent for.

Hva innebærer en Noark-godkjenning?

En Noark 5-godkjenning betyr at løsningen kan produsere arkivuttrekk som er egnet til langtidslagring. En godkjenning garanterer ikke spesifikk funksjonalitet eller kvalitet. Offentlige organ som skal anskaffe nytt system må selv spesifisere de funksjonelle kravene løsningen skal oppfylle for å dekke organets behov.

Riksarkivaren godkjenner en løsning basert på en helhetlig vurdering av søknaden fra leverandøren. Søknaden inkluderer en egenerklæring med vedlegg som spesifiserer hvilke krav i Noark-standarden leverandøren mener løsningen oppfyller. Den innebærer også at leverandøren demonstrerer løsningens funksjonaliteter og foretar et arkivuttrekk i et møte med Arkivverket. 

Godkjenningsbrevet, kombinert med egenerklæringen fra leverandøren, spesifiserer hva som er godkjent. En midlertidig godkjenning gis på grunnlag av arkivuttrekk med testdata, mens en endelig godkjenning gis på grunnlag av arkivuttrekk med reelle data.  Leverandører kan søke om endelig godkjenning når løsningen er tatt i bruk hos en kunde, og det kan produseres et uttrekk med reelle data.  Offentlige organer kan ta i bruk både midlertidig og endelig godkjente løsninger.

Leverandør: Visma Enterprise AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Fagsystem og arkiv for skoleadministrasjon
Dato for godkjenning: 20.12.2022

Leverandør: Sikri AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Sak-/arkivsystem for registrering og arkivering av journalpliktige saksdokumenter, og kjerne for sakarkiv med journalføring
Dato for godkjenning: 08.06.2021
•   Godkjenningsbrev
•   Leverandørens egenerklæring
•   Vedlegg til egenerklæringsskjema

Leverandør: Kirkedata AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Sak-/arkivsystem for registrering og arkivering av journalpliktige saksdokumenter, og kjerne for sakarkiv som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger. 
Dato for godkjenning: 10.11.2020

Leverandør: Kirkedata AS 
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Noark 5.5.0-kjerne for sarkarkiv med journalføring, og kan benyttes som frittstående arkivkjerne som kan integreres med saksbehandlingssystemer, løsninger for møtebehandling og dokumentasjonsorienterte fagsystemer.
Dato for godkjenning: 10.11.2020

Leverandør: Sikri AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Sak-/arkivsystem for registrering og arkivering av journalpliktige saksdokumenter, og kjerne for sakarkiv som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger. 
Dato for godkjenning: 03.11.2020

Leverandør: Sikri AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: Noark 5.5.0 kjerne for sarkarkiv med journalføring, og kan benyttes som frittstående arkivkjerne som kan integreres med saksbehandlingssystemer, løsninger for møtebehandling og dokumentasjonsorienterte fagsystemer.
Dato for godkjenning: 23.10.2020

Leverandør: Skatteetaten
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: særskilt for Skatteetatens eget bruk. SKE-Saksmappe implementerer en Noark 5-kjerne med journalføring som benyttes av moderniserte fagsystem i Skatteetaten.
Dato for godkjenning: 03.03.2020

Leverandør: Tieto Norway AS
Endelig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv), og kjerne for sakarkiv som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger
Dato for godkjenning: 25.02.2020

Leverandør: Dansk Scanning AS
Endelig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: arkiv for innskannede dokumenter, og kjerne for sakarkiv med journalføring
Dato for godkjenning: 16.12.2019

Leverandør: Documaster AS
Endelig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: frittstående Noark-kjerne for langtidslagring av arkivverdig materiale
Dato for godkjenning: 10.12.2019

Leverandør: Nobly ApS/Hyland Software Inc.
Midlertidig godkjent for Noark 5.5.0
Type godkjenning: system med komplett arkivstruktur for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv), og kjerne for sakarkiv som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger
Dato for godkjenning: 13.06.2019

 

 

Leverandør: Experis Ciber
Endelig godkjent for Noark 5.4.0
Type godkjenning: kjerne for integrering med fagsystemer uten sakarkiver
Dato for godkjenning: 15.03.2019

Leverandør: cBrain
Midlertidig godkjent for Noark 5.4.0
Type godkjenning: sakarkiv som kan integreres med fagsystemer
Dato for godkjenning: 11.12.2018

Leverandør: Tieto (tidligere Software Innovation)
Endelig godkjent for Noark 5.4.0
Type godkjenning: frittstående kjerne for sakarkivsystemer og fagsystemer
Dato for godkjenning: 10.12.2018

 

 

Leverandør: Bouvet ASA
Midlertidig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: innebygget Noark-kjerne i et fagsystem for saksbehandling av sosialsaker
Dato for godkjenning: 11.03.2016

Leverandør: Geomatikk IKT
Endelig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: kjerne for innskannede dokumenter fra objektarkiv
Dato for godkjenning: 21.10.2015

Leverandør: Tieto Norge AS
Endelig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: fagsystem for sosialtjenesten med innebygget kjerne
Dato for godkjenning: 02.07.2015

Leverandør: Ciber Norge AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: sakarkiv, og selvstendig kjerne for sakarkiv og basisarkiv som kan integreres med fagsystemer
Dato for godkjenning: 04.03.2015

Leverandør: Gecko/Evry
Endelig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: sakarkiv
Dato for godkjenning: 04.09.2014

Leverandør: ACOS
Endelig godkjent for Noark 5.3.1
Type godkjenning: sakarkiv som kan integreres med fagsystemer
Dato for godkjenning: 27.03.2014

Leverandør: Visma Unique AS
Endelig godkjent for Noark 5.3.0
Type godkjenning: arkivkjerne for saksdokumenter produsert i fagsystemer i sikker sone
Dato for godkjenning: 17.09.2012

Leverandør: BOOS AS
Midlertidig godkjent for Noark 5.2.0
Type godkjenning: kundespesifikk kjerne som kun kan fungere innebygget i det angitte fagsystemet
Dato for godkjenning: 12.05.2010