ENG
arkivstruktur xml illustrasjon

XML-skjemaer for deponering og avlevering fra Noark 5

Disse XML-skjemaene skal brukes ved deponering og avlevering av arkivmateriale fra Noark 5-system