ENG
Datakonvertering

Hva skjer med Noark?

Noark er sentral i arkivsammenheng, og standarden er under utvikling. Her samler vi referater og annen informasjon knyttet til arbeidet med Noark-standarden.