ENG
Datakonvertering

Hva skjer med Noark?

Noark er sentral i arkivsammenheng, og standarden er under utvikling. Her samler vi referater og annen informasjon knyttet til arbeidet med Noark-standarden.

Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket skal løse utfordringene med å ta vare på informasjon som blir skapt i offentlig sektor i dag. Derfor har vi besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. I stedet vil vi starte opp et mer dynamisk standardarbeid.
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Arkivverket videreutvikler ikke lenger Noark-standarden, men gjør kun nødvendige feilrettinger. Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger?