ENG
BERRE 9384logo

Foto: Berre

Riksarkivarens rapporter og retningslinjer

Her finner du lenker til rapporter og retningslinjer om forskjellige tema, utgitt av Riksarkivaren.


Nummer Publikasjonstittel Utgitt år Pris Sted
25 Riksarkivarens innsynspraksis i 50 år 2016      
24 Råd for undervisning
Bruk av sakkyndige råd i den sentrale undervisnings-sektoren 1945-ca. 2010.
2013      
23 Arkiv i interkommunalt samarbeidsorgan  2009    
22 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 2009    
21 Krav til arkivlokaler. Veiledning for offentlige organer.
Oversatt av Utenriksdepartementet: 
Engelsk utgave
Fransk utgave
2007 .  
20 Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet. 2007    
19 Veiledning i periodisering av offentlige arkiver 2006    
18 Arkivverkets forskningsseminar : Riksarkivet 2005 2006 40,-  
17 Retningsliner for arbeidet med privatarkiv. Nynorsk 2005 Gratis  
16 Arkivverkets forskningsseminar Gardemoen 2003. Tema: Arkivfaglig forskning 2003 30,-  
15 Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar 2002    
14 Omorganisering i statlig virksomhet 2003 Se ny utgave 2007, nr. 20  
13 Arkivverkets forskningsseminar 2002 (Gardermoen).
Tema: Nye internasjonale standarder for arkiv.
2003 30,- Oslo
12 Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner 2002 Utsolgt. Se nedlastbar versjon over (15) Oslo
11 Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver 2002 Gratis Oslo
10 Rapport fra Bevaringsutvalget 2002 2002    
9 Arkivverkets forskningsseminar 2001. 2001   Vettre
8 Arkivverkets forskningsseminar 2000.
Tema: Kildeutgivelser.
2000 30,- Vettre
7 Arkivhåndboken for offentlig forvaltning. (Kommuneforlaget: Ivar Fonnes) 2000 Til salgs i bokhandel  
6 Arkivverkets forskningsseminar  1999. 2000 30,- Vettre
5 Arkivverkets forskningsseminar  1998. 1999 30,- Vettre
3 - 4 NOARK-4 
Del 1 Funksjoner og krav
Del 2 Tekniske spesifikasjoner
1999    
2 Arkivverkets forskningsseminar 1997 (Vettre).
Tema: Arkivteori
1998 30,- Vettre
1 Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer 1998    

Arkivverket tar imot bestillinger på rapporter som ikke er utgitt av et forlag.

Gratispublikasjoner kan bestilles fra Arkivverkets bibliotek.