ENG

Prestegjeld og sogn i Vestfold

Sognehistorikk for Vestfold.

Andebu

Andebu, Høyjord og Kodal.

Oversikt over kirkebøker:

Andebu kirkebøker

Borre

Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Oversikt over kirkebøker:

Borre kirkebøker

Botne

Botne og Hillestad. Inntil 1866 også Holmestrand.

Oversikt over kirkebøker:

Botne kirkebøker

Brunlanes

Tanum, Berg og Kjose.

Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand - se note XX til reskript 08.05.1741.

Oversikt over kirkebøker:

Brunlanes kirkebøker

Hedrum

Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Oversikt over kirkebøker:

Hedrum kirkebøker

Hof

Hof og Vassås.

Oversikt over kirkebøker:

Hof kirkebøker

Holmestrand

Utskilt fra Botne prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.07.1865.

Oversikt over kirkebøker:

Holmestrand kirkebøker

Horten

Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Horten kirkebøker

Lardal

Svarstad, Hem og Styrvoll.

Oversikt over kirkebøker:

Lardal kirkebøker

Larvik

Larvik og Langestrand. Utskilt fra Hedrum prestegjeld ved reskript 05.05.1741. For tiden før 1814, se klokkerbøkene.

Oversikt over kirkebøker:

Larvik kirkebøker

Nøtterøy

Nøtterøy og Tjøme. Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Oversikt over kirkebøker:

Nøtterøy kirkebøker

Ramnes

Ramnes, Fon og Vivestad.

Oversikt over kirkebøker:

Ramnes kirkebøker

Sandar

Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 1877 også Sandefjord.

Oversikt over kirkebøker:

Sandar kirkebøker

Sande

Reskript 13.06.1691: overført fra Bragernes til Tønsberg prosti. Omfattet inntil 1752 også Skoger og Tangen (se Buskerud; Skoger). Reskript 26.04.1754 jfr. kontrakt 1737: fem gårder under Jarlsberg Verk ble overført fra Bragernes til Sande.

Oversikt over kirkebøker:

Sande Kirkebøker

Sandefjord

Utskilt fra Sandar ved kgl. res. 30.04.1877.

Oversikt over kirkebøker:

Sandefjord kirkebøker

Sem

Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Oversikt over kirkebøker:

Sem kirkebøker

Stavern

Stavern tatt i 1799 fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Skrivelse fra prosten 31.05.1811. Jfr. kanselli-promemoria 27.04.1799. Bestemt ved første vakanse, reskript 05.09.1794.

Oversikt over kirkebøker:

Stavern kirkebøker

Stokke

Stokke, Skjee og Arnadal.

Oversikt over kirkebøker:

Stokke kirkebøker

Strømm

Strømm og Svelvik. Tidligere kirkesokn i Hurum prestegjeld. Skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 02.03.1861.

Oversikt over kirkebøker:

Strømm kirkebøker

Tjølling

Oversikt over kirkebøker:

Tjølling kirkebøker

Tjøme

Tjøme og Hvasser.

Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Oversikt over kirkebøker:

Tjøme kirkebøker

Tønsberg

Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Oversikt over kirkebøker:

Tønsberg kirkebøker

Våle

Våle og Undrumsdal.

Oversikt over kirkebøker:

Våle kirkebøker

Dissentersamfunn i Vestfold

Den katolsk apostoliske menighet i Larvik