ENG

Prestegjeld og sogn i Telemark

Sognehistorikk for Telemark.

Bamble

Bamble omfattet tidligere Kragerø og Sannidal. Dessuten Langesund og Stathelle. Kragerø og Sannidal ble utskilt ved kgl. res. 12.12.1738. Langesund ble utskilt først ved kgl. res. 14.05.1915. Kragerø og Sannidal har egne ministerialbøker fra 1702. Langesund har egne klokkerbøker fra 1783 (se der).

Oversikt over kirkebøker:

Bamble kirkebøker

Brevik

Utskilt fra Eidanger ved kgl. res. 18.08.1860.

Oversikt over kirkebøker:

Brevik kirkebøker

Omfattet inntil 1866 også Lunde, og i tiden 1845-1866 Ytre Flåbygd, som nå hører til Lunde. Egne kirkebøker for Ytre Flåbygd fra 1845 er oppstilt under Lunde.

Oversikt over kirkebøker:

Bø kirkebøker

Drangedal

Drangedal og Tørdal.

Oversikt over kirkebøker:

Drangedal kirkebøker

Eidanger

Eidanger omfattet tidligere også Østre Porsgrunn, som ved reskript 10.10.1760 ble skilt ut og slått sammen med Vestre Porsgrunn til Porsgrunn prestegjeld. Eidanger omfattet også Brevik, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 18.08.1860. Slemdal kirkesokn ble skilt ut ved kgl. res. 10.07.1847 og lagt til Gjerpen, men ble skilt ut herfra som eget prestegjeld ved kgl. res. 21.04.1856 (Se Siljan). Brevik har egne kirkebøker fra 1706 og Siljan fra 1831-32.

Oversikt over kirkebøker:

Eidanger kirkebøker

Fyresdal

Fyresdal (Moland), Veum og Heggland. Inntil 1769 også Mo. Heggland ble lagt til hovedsoknet ved kgl. res. 04.12.1844.

Oversikt over kirkebøker:

Fyresdal kirkebøker

Gjerpen

Gjerpen omfattet i tiden 1847-1856 også Siljan.

Oversikt over kirkebøker:

Gjerpen kirkebøker

Gransherad

Gransherad og Hovin. Gransherad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 21.02.1859, ved at Gransherad ble skilt ut fra Hjartdal og Hovin ble skilt ut fra Tinn.

Oversikt over kirkebøker:

Gransherad kirkebøker

Heddal

Heddal og Lisleherad.

Oversikt over kirkebøker:

Heddal kirkebøker

Hjartdal

Hjartdal, Sauland og Tuddal. Omfattet tidligere også Gransherad, som ble skilt ut ved kgl. res. 23.02.1859.

Oversikt over kirkebøker:

Hjartdal kirkebøker

Holla

Holla og Helgen.

Oversikt over kirkebøker:

Holla kirkebøker

Kragerø

Kragerø og Sannidal ble utskilt fra Bamble ved kgl. reskript 12.12.1738. Sannidal ble utskilt fra Kragerø ved kgl. res. 21.03.1868. Sannidal har egne kirkebøker fra 1702.

Oversikt over kirkebøker:

Kragerø kirkebøker

Kviteseid

Kviteseid, Brunkeberg og Vrådal. Inntil 1810 også Nissedal.

Oversikt over kirkebøker:

Kviteseid kirkebøker

Langesund

Utskilt fra Bamble ved kgl. res. 14.05.1915.

Oversikt over kirkebøker:

Langesund kirkebøker

Lunde

Lunde og Ytre Flåbygd. Lunde og Ytre Flåbygd ble utskilt fra Bø prestegjeld som eget prestegjeld, Lunde, ved kgl. res. 17.03.1866. Ytre Flåbygd hørte i eldre tid til Kviteseid prestegjeld, men ble overført til Bø ved kgl. res. 07.06.1845. Det er ført egne kirkebøker for Ytre Flåbygd fra 1845, som av praktiske grunner er oppstilt her.

Oversikt over kirkebøker:

Lunde kirkebøker

Lårdal

Lårdal, Eidsborg og Høydalsmo. Omfattet tidligere også Øyfjell, som ble skilt ut ved kgl. res. 03.10.1859 og lagt til det nyopprettede Rauland prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Lårdal kirkebøker

Mo

Mo og Skafså. Utskilt fra Fyresdal prestegjeld ved reskript 05.05.1769.

Oversikt over kirkebøker:

Mo kirkebøker

Nissedal

Nissedal og Treungen. Utskilt fra Kviteseid prestegjeld ved reskript 24.08.1810.

Oversikt over kirkebøker:

Nissedal kirkebøker

Notodden

Utskilt fra Heddal som eget prestegjeld ved kgl. res. 19.12.1913.

Oversikt over kirkebøker:

Notodden kirkebøker

Porsgrunn

Vestre Porsgrunn og Østre Porsgrunn. Inntil 1763 hørte østre side av Porsgrunn til Eidanger prestegjeld, og vestre side til Solum. Ved kgl. reskript. 10.10.1760 ble det bestemt at hele Porsgrunn skulle skilles ut som eget prestegjeld så snart Eidanger sokneprestembete ble ledig. Det skjedde i 1763 (kgl. reskript 02.12.1763).

Oversikt over kirkebøker:

Porsgrunn kirkebøker

Rauland

Rauland, Øyfjell og Møsstrand. Rauland ble eget prestegjeld ved kgl. res. 03.10.1859. Rauland sokn ble da skilt ut fra Vinje prestegjeld, Øyfjell fra Lårdal prestegjeld og Møsstrand fra prestegjeldene Vinje, Seljord og Tinn.

Oversikt over kirkebøker:

Rauland kirkebøker

Rjukan

Utskilt fra Tinn prestegjeld ved kgl. res. 22.10.1948.

Oversikt over kirkebøker:

Rjukan kirkebøker

Sannidal

Sannidal og Skåtøy ble skilt ut fra Kragerø ved kgl. res. 21.03.1868. Skåtøy ble skilt ut fra Sannidal ved kgl. res. 29.08.1877.

Oversikt over kirkebøker:

Sannidal kirkebøker

Sauherad

Sauherad (Saude) og Nes.

Oversikt over kirkebøker:

Sauherad kirkebøker

Seljord

Seljord, Flatdal og Åmotsdal.

Oversikt over kirkebøker:

Seljord kirkebøker

Siljan

Siljan (Slemdal) var anneks til Eidanger prestegjeld inntil det ved kgl. res. 10.07.1847 ble lagt under Gjerpen prestegjeld. Ved kgl. res. 21.04.1856 ble Slemdal skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld. Navnet Siljan ble innført ved kgl. res. 03.11.1917.

Oversikt over kirkebøker:

Siljan kirkebøker

Skien

Prestegjeldet omfattet også Solum og Mælum inntil disse soknene ble skilt ut ved kgl. reskript 20.06.1738.

Oversikt over kirkebøker:

Skien kirkebøker

Skåtøy

Skåtøy og Levang. Utskilt fra Sannidal prestegjeld ved kgl. res. 29.08.1877.

Oversikt over kirkebøker:

Skåtøy kirkebøker

Solum

Solum, Mælum og Kilebygd. Utskilt fra Skien som eget prestegjeld ved kgl. reskript 26.06.1738.

Oversikt over kirkebøker:

Solum kirkebøker

Tinn

Tinn (Atrå), Austbygdi, Dal og Mæl. Omfattet tidligere også Hovin, som ved kgl. res. 23.02.1859 ble anneks til Gransherad, og Rjukan med Dal, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.10.1948.

Oversikt over kirkebøker:

Tinn kirkebøker

Vinje

Vinje, Nesland og Grungedal. Inntil 1859 også Rauland.

Oversikt over kirkebøker:

Vinje kirkebøker

Dissentersamfunn i Telemark

Skien frie apostoliske Christelige Menighed