ENG

Prestegjeld og sogn i Hordaland

Sognehistorikk for Hordaland.

Alversund

Kirkesokn: Alversund (1885-), Lygra (1975-), Meland (1885-), Seim (1885-). Alversund prestegjeld ble opprettet 1885 med soknene Alversund og Meland fra Hamre og Seim fra Hosanger. Lygra er overført fra Lindås i 1975. Tilgang Gnr. 1/2-6, 42 er overført fra Strudshavn sokn, Askøy 1904.

Oversikt over kirkebøker:

Alversund Sokneprestembete

Arna

Kirkesokn: Arna (1967-) og Ytre Arna (1967-). Prestegjeldet opprettet 1967 ved utskillelse fra Haus.

Oversikt over kirkebøker:

Arna Sokneprestembete

Askøy

Kirkesokn: Askøy (Strudshavn) (1741-), Herdla (fr 1970), Laksevåg (1885-1915). Utskilt fra Domkirken 1741. Ble anneks under Fjell 1813, kom under St. Jørgens Hospital 1819, ført sammen med Fjell i 1842, og utskilt som eget prestegjeld igjen i 1871. Laksevåg sokn ble utskilt i 1885. Avgang: Laksevåg (gnr. 45-59) sokn og Loddefjord (gnr. 22-44) utskilt fra Strushavn som eget sokn i 1915, og overført til Laksevåg prestegjeld. Tilgang: Gnr. 25 overført fra Birkeland sokn i Fana 1879. Herdla sokn ble lagt under Askøy 1970.

Klokkerbøker Herdla sokn: se Herdla prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Askøy Sokneprestembete

Austevoll

Austevoll og Møkster. Utskilt fra Sund prestegjeld 1910.

Oversikt over kirkebøker:

Austevoll Sokneprestembete

Birkeland

Kirkesokn: Birkeland (1948-). Birkeland sokn utskilt fra Fana 1948. Avgang: Storetveit sokn skilt ut fra Birkeland i 1948. Gnr. 20/1-252, gnr. 21/1-566, 570-609, 611-668, gnr. 28/1-77, 79-82, ble overført til Storetveit i 1961.

Oversikt over kirkebøker:

Birkeland Sokneprestembete

Bruvik

Kirkesokn: Bruvik (1869-), Stamnes (1869-), Dale (1911-) og Eksingedal (1967-). Soknene Bruvik og Stamnes ble utskilt fra Haus 1869. Dale sokn ble utskilt fra Bruvik 1911. Gnr. 62-64 overført fra Stamnes til Dale sokn 1968. Tilgang: Eksingedal sokn utskilt fra Hosanger 1967. Avgang: Bruvik sokn ble overført til Haus 1968. Stamnes, Dale og Eksingedal sokner ble overført til Vaksdal 1968.

Døpte i Bruvik 1904-1911, se Vaksdal.

Oversikt over kirkebøker:

Bruvik Sokneprestembete

Etne

Kirkesokn: Stødle, Gjerde, Grindheim og Skånevik (1985-). Tilgang: Gnr. 63-64 overf¢rt fra Ølen sokn, Fjelberg prestegjeld 1944. Skånevik sokn, Skånevik prestegjeld ble overført til Etne 1985.

Oversikt over kirkebøker:

Etne Sokneprestembete

Evanger

Kirkesokn: Evanger (1892-1969). Utskilt fra Voss prestegjeld 1892. Ført tilbake til Voss prestegjeld 1969.

Oversikt over kirkebøker:

Evanger sokneprestembete

Fana

Kirkesokn: Fana, Birkeland (til 1948) og Årstad (til 1749). Avgang: Årstad sokn ble overført til St. Jørgens Hospital 1749. Birkeland sokn ble skilt ut i 1948 og delt i to: Storetveit og Birkeland. Gnr. 25 ble overført fra Birkeland sokn til Askøy 1879. Nordås ble skilt ut som eget prestegjeld 1968.

Oversikt over kirkebøker:

Fana Sokneprestembete

Finnås

Kirkesokn: Moster, Bremnes, Bømlo og Sveio (til 1861). Avgang: Sveio sokn skilt ut til Sveio prestegjeld 1861. Gnr. 31-32, 35-38 ble overført fra Moster til Valestrand sokn i Sveio i 1870. Overføring: Gnr. 1-5 ble overført fra Moster sokn til Bremnes sokn i 1966.

Oversikt over kirkebøker:

Finnås sokneprestembete

Fitjar

Kirkesokn: Fitjar, Bekkjarvik kapellsokn (1900-). Utskilt fra Stord prestegjeld i 1862. Navneskifte fra Fitje til Fitjar i 1898.

Oversikt over kirkebøker:

Fitjar sokneprestembete

Fjelberg

Kirkesokn: Fjelberg, Eid, Bjoastrand (1903-1952), Vikebygd (til 1861) og Ølen (til 1952). Avgang: Vikebygd sokn ble overført til Sveio 1861. Ølen og Bjoastrand sokn ble overført til Ølen prestegjeld 1952. Gnr. 7-10 ble overført fra Eid sokn til Stord prestegjeld 1898. Gnr. 103, 116-118 ble overført fra Ølen til Bjoastrand 1916. Gnr. 1-6 ble overført fra Eid til Husnes 1968.

Oversikt over kirkebøker:

Fjelberg Sokneprestembete

Fjell

Kirkesokn: Fjell (1813-) og Askøy (1813-1819, 1841-1871). Utskilt fra Sund prestegjeld 1813, på nytt anneks under Sund i 1819. Sammen med Askøy nytt prestegjeld 1842. Avgang: Askøy skilt ut 1819 til St. Jørgens Hospital, og etter at de på nytt var slått sammen 1842. Askøy skilt ut som eget prestegjeld i 1871.

Oversikt over kirkebøker:

Fjell Sokneprestembete

Fusa

Kirkesokn: Fusa (1855-), Hålandsdal (1855-) og Strandvik (1855-). Utskilt fra Os 1855. Tilgang: Gnr. 24 ble overført til Strandvik sokn fra Ølve sokn i Kvinnherad 1937.

Oversikt over kirkebøker:

Fusa Sokneprestembete

Hamre

Kirkesokn: Hamre (-1975), Alversund (-1884), Hosanger (-1749, 1966-1975), Meland (-1884), Mo (-1749), Seim (-1749) og Åsane sokn (-1956). Hamre prestegjeld lå under Rektoratet ved Bergen Katedralskule 1638-1663 og 1704-1749. Åsane ble eget annekssokn 1871 etter å ha vært kapellsokn tidligere. Avgang: Soknene Hosanger, Mo og Seim skilt ut som Hosanger prestegjeld 1749.Åsane sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1956. Den delen av Hamre prestegjeld som lå i Lindås kommune ble i 1966 overført til Vike sokn i Osterfjorden prestegjeld. Hamre prestegjeld ble overført til Osterøy prestegjeld i 1975. Tilgang: Hosanger sokn ble overført fra Hosanger i 1966.

Oversikt over kirkebøker:

Hamre Sokneprestembete

Haus

Kirkesokn: Haus, Bruvik (-1868, 1968-), Gjerstad, Mjelde (-1864), Stamnes (-1868), Arna (1864-1967), Ytre Arna (1955-1967). Mjelde ble slått sammen med Haus sokn i 1864. Ytre Arna ble skilt ut som eget sokn 1955. Avgang: Bruvik og Stamnes sokn ble skilt ut som Bruvik prestegjeld 1869. Arna og Ytre Arna sokn ble skilt ut i 1967 som Arna prestegjeld. Haus prestegjeld ble overført til Osterøy 1975. Tilgang: Bruvik sokn fr Bruvik prestegjeld 1968.

Oversikt over kirkebøker:

Haus Sokneprestembete

Herdla

Kirkesokn: Herdla (1869-1970), Hjelme (1916-1966) og Blomvåg (1964-1966). Utskilt fra Manger i 1869. Blomvåg utskilt fra Herdla sokn i 1964. Tilgang: Hjelme sokn overført fra Manger 1916. Avgang: Hjelme og Blomvåg sokn ble skilt ut som Øygarden prestegjeld i 1966. Herdla sokn ble overført til Askøy 1970.

Oversikt over kirkebøker:

Herdla Sokneprestembete

Hosanger

Kirkesokn: Hosanger (1749-1967), Eksingedal (1881-1967), Mo (1749-1967) og Seim (1749-1884). Utskilt fra Hamre 1749, nedlagt 1967. Eksingedal sokn utskilt fra Mo i 1881. Tilgang: Gnr. 93 fra Evanger sokn i Voss til Mo sokn i 1867. Gnr. 19/1-5, 7-8 overført fra Myking sokn, Lindås prestegjeld til Hosanger sokn 1930. Avgang: Seim sokn overført til Alversund 1885. Hosanger sokn overført til Hamre 1967. Eksingedal sokn til Bruvik 1967. Mo sokn til Osterfjorden 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Hosanger Sokneprestembete

Husnes

Kirkesokn: Husnes og Holmedal. Eget prestegjeld 1968 med Husnes sokn fra Kvinnherad og Holmedal sokn fra Skånevik, samt gnr. 1-6 og gnr. 154/8 fra Eid sokn i Fjelberg til Husnes sokn. Avgang: Gnr. 1-9 av Holmedal sokn ble skilt ut og overført til Eid sokn, Fjelberg 1968.

Oversikt over kirkebøker:

Husnes Sokneprestembete

Kvam

Kirkesokn: Vikøy og Øystese. Navneskifte fra Vikør til Kvam 1911, navneskifte fra Kvam til Vikøy. Tilgang: Gnr. 79 overført fra Kinsarvik sokn i Ullensvang til Øystese sokn 1882. Gnr. 38-49 ble overført fra Jondal sokn i Strandebarm til Vikøy sokn 1965. Avgang: Gnr. 80-82 ble overført fra Øystese sokn til Kinsarvik sokn i Ullensvang 1965.

Oversikt over kirkebøker:

Kvam Sokneprestembete

Kvinnherad

Kirkesokn: Kvinnherad, Hatlestrand (1885-), Husnes (til 1968), Ølve og Ænes. Hatlestrand sokn ble utskilt fra Kvinnherad sokn i 1885. Avgang: Husnes sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1968. Gnr. 24 vart skilt ut frå Ølve sokn til Strandvik sokn i Fusa prestegjeld 1937. Tilgang: Gnr. 104 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1854. Gnr. 125-127 ble overført fra Onarheim sokn i Tysnes til Ølve 1907. Gnr. 20/3 ble overført fra Holmedal sokn i Skånevik til Kvinnherad sokn 1930.

Oversikt over kirkebøker:

Kvinnherad Sokneprestembete

Laksevåg

Kirkesokn: Laksevåg (1915-), Loddefjord (1915-1968) og Nygård (1973-). Utskilt fra Askøy prestegjeld 1915. Nygård sokn ble utskilt 1973. Avgang: Loddefjord ble skilt ut som eget prestegjeld 1968. Gnr. 58-59 ble overf¢rt til Årstad prestegjeld i 1922.

Oversikt over kirkebøker:

Laksevåg Sokneprestembete

Lindås

Kirkesokn: Lindås, Austrheim, Fedje, Lygra (- ), Myking og Sandnes (til 1875). Residerande kapellani opprettet 1742. Avgang: Sandnes sokn utskilt som Masfjorden prestegjeld 1875. Lygra sokn ble overført til Alversund. Gnr. 19/1-5, 7-8 ble overført fra Myking sokn til Hosanger sokn i Hosanger prestegjeld 1930.

Oversikt over kirkebøker:

Lindås Sokneprestembete

Loddefjord

Kirkesokn: Loddefjord. Etablert 1968. Skilt ut frå Laksevåg.

Oversikt over kirkebøker:

Loddefjord sokneprestembete

Manger

Kirkesokn: Manger, Hordabø (Bø), Sæbø, Herdla (til 1869) og Hjelme (1903-1915). Gnr. 1-13 ble utskilt som Hjelme sokn frå Bø sokn 1903. Navneskifte fra Hjelmen til Hjelme 1912, og fra Bø til Hordabø 1925. Avgang: Herdla ble eget prestegjeld 1869. Hjelme ble overført til Herdla i 1916.

Oversikt over kirkebøker:

Manger Sokneprestembete

Masfjorden

Kirkesokn: Masfjorden (Sandnes) (1876-), Solheim (1882-) og Frøyset (1930-). Utskilt fra Lindås prestegjeld 1876. Gnr. 39-58 ble utskilt som Solheim sokn 1882. Gnr. 1-14 og gnr. 19/4-5, 8 og 10 skilt ut som Frøyset sokn fra Masfjorden sokn 1930.

Oversikt over kirkebøker:

Masfjorden Soknepresembete

Odda

Kirkesokn: Odda (1915-). Utskilt frå Ullensvang 1915.

Oversikt over kirkebøker:

Odda Sokneprestembete

Os

Kirkesokn: Os, Fusa (til 1855), Hålandsdal (til 1855), Strandvik (til 1855), Samnanger (til 1949). Avgang: Fusa, Hålandsdal og Strandvik skilt ut som Fusa prestegjeld 1855. Samnanger skilt ut som eget prestegjeld 1949.

Oversikt over kirkebøker:

Os sokneprestembete

Osterfjorden

Kirkesokn: Ostereide (1967-), Mo (1967-). Ostereide utskilt fra Hamre 1967, Mo fra Hosanger 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Osterfjorden Soknepresembete

Røldal

Kirkesokn: Røldal (1885-). Egen prest i Røldal 1848. Skilt ut fra Suldal prestegjeld i Rogaland 1885.

Oversikt over kirkebøker:

Røldal sokneprestembete

Samnanger

Kirkesokn: Samnanger (1949-). Utskilt fra Os som eget prestgjeld 1949.

Oversikt over kirkebøker:

Samnanger Sokneprestembete

Skånevik

Kirkesokn: Skånevik, Holmedal (-1968), Åkra. Gnr. 90-92 overført fra Åkra sokn til Skånevik sokn 1924. Gnr. 55-89 overført fra Åkra sokn til Skånevik 1965. Avgang: Gnr. 104 overført fra Holmedal sokn til Kvinnherad sokn 1854. Gnr. 20/3 overført fra Holmedal sokn til Kvinnherad sokn 1930. Skånevik prestegjeld lagt til Etne 1985.

Oversikt over kirkebøker:

Skånevik Sokneprestembete

Stord

Kirkesokn: Stord, Fitjar (til 1862) og Valestrand (til 1870). Avgang: Fitjar skilt ut som eget prestegjeld 1862. Valestrand sokn overført til Sveio 1870. Gnr. 33 overført fra Valestrand til Vikebygd sokn i Sveio 1861. Tilgang: Gnr. 7-10 overført fra Eid sokn i Fjelberg 1898.

Oversikt over kirkebøker:

Stord Sokneprestembete

Strandebarm

Kirkesokn: Strandebarm, Jondal (til 1967) og Varaldsøy. Gnr. 77 overført fra Strandebarm sokn til Jondal sokn 1965. Gnr. 5-12 vart overført fra Varaldsøy sokn til Strandebarm 1965. Avgang: Gnr. 38-49 overført fra Jondal til Vikøy sokn i Kvam 1965. Jondal sokn overført til Ullensvang 1968.

Oversikt over kirkebøker:

Strandebarm Sokneprestembete

Sund

Kirkesokn: Sund, Austevoll (til 1909), Fjell (til 1813, frå 1819 til 1841), Møkster (til 1909). Fjell (og Askøy) ble eget prestegjeld i 1813, og på ny i 1841. Austevoll og Møkster ble skilt ut i 1910 som Austevoll prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Sund sokneprestembete

Sveio

Kirkesokn: Sveio (1861-), Valestrand (1861-), Vikebygd (1861-1935), Austre Vikebygd (1935-1964) og Vestre Vikebygd (1935-). Sveio ble utskilt fra Finnås 1861. Vikebygd ble skilt ut fra Fjelberg 1861. Valestrand sokn ble overført fra Stord 1870. Vikebygd sokn ble delt i Austre og Vestre Vikebygd 1935. Gnr. 33 overført fra Valestrand til Vikebygd 1861. Gnr. 31-32, 35-38 ble overført fra Moster sokn i Finnås til Valestrand 1870. Gnr. 99-100 frå Sveio sokn til Vikebygd i 1901. Tilgang: Gnr. 58-59 ble overført fra Skjold i Rogaland til Vikebygd i 1929. Avgang: Austre Vikebygd ble overført til Ølen 1966.

Oversikt over kirkebøker:

Sveio Sokneprestembete

Tysnes

Kirkesokn: Tysnes, Onarheim, Reksteren (1952-), Uggdal (Opdal). Navneskifte fra Opdal til Uggdal 1933. Øya Reksteren ble i 1952 skilt ut som eget sokn med deler fra Tysnes og deler fra Uggdal. Avgang: Gnr. 125-127 ble overført fra Onarheim til Ølve sokn i Kvinnherad 1907.

Oversikt over kirkebøker:

Tysnes Sokneprestembete

Ullensvang

Kirkesokn: Ullensvang, Eidfjord (1968-), Jondal (1968-), Kinsarvik, Odda (til 1915). Navneskifte fra Kinsarvik prestegjeld til Ullensvang 1869. Avgang: Gnr. 79 ble overført fraKinsarvik sokn til Øystese i Kvam 1882. Odda ble eget prestegjeld 1915. Gnr. 98-116 og 122-151 ble overført fra Kinsarvik sokn til Granvin sokn i Ulvik 1964. Tilgang: Eidfjord sokn ble overført fra Ulvik 1968. Jondal sokn ble overført fra Strandebarm 1968. Gnr. 80-82 ble overført fra Øystese sokn i Kvam til Kinsarvik sokn 1965.

Oversikt over kirkebøker:

Ullensvang Sokneprestembete

Ulvik

Kirkesokn: Ulvik, Granvin, Eidfjord (1688-1967). Navneskifte fra Granvin prestegjeld til Ulvik 1858. Gnr. 32 ble overført fra Granvin sokn til Ulvik sokn 1894. Tilgang: Eidfjord var eget prestegjeld til 1688. Gnr. 98-116 og 122-151 fra Kinsarvik i Ullensvang til Granvin sokn 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Ulvik Sokneprestembete

Vaksdal

Kirkesokn: Vaksdal (1968-), Dale (1968-), Eksingedal (1968-) og Stamnes (1968-). Utskilt fra Bruvik prestegjeld 1968. Tilgang: Eksingedal sokn ble skilt ut fra Hosanger prestegjeld 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Vaksdal Sokneprestembete

Voss

Kirkesokn: Voss (Vangen), Evanger (-1891, 1969-), Uppheim (-1866) og Vinje (-1866). Gnr. 37/7 ble overført fra Voss sokn til Evanger 1869. Avgang: Vinje og Uppheim sokner ble i 1866 skilt ut som Vossestrand prestegjeld. Evanger sokn ble skilt ut som eget prestegjeld 1892. Gnr. 1 i Evanger ble overført til Mo sokn i Hosanger 1868. Gnr. 52/2 ble overført fra Voss sokn til Vinje sokn i Vossestrand 1869.

Oversikt over kirkebøker:

Voss Sokneprestembete

Voss-Taugevand

Prest for jernbaneanlegget Voss-Taugevand vart tilsett i 1900. Presten fungerte fram til 1905. Kyrkjeboka vart seinare nytta av Johan Lavik 1910-1919 som "Prest ved Jernbannen over Høifjeldet", av sokneprest Olafsen 1919, av res. kap Olaf Strømme 1920-, og av res. kap. Jon Mannsåker i 1928. Kyrkjeboka er avlevert frå soknepresten i Voss.

Oversikt over kirkebøker:

Voss-Taugevand jernbaneanlegg

Vossestrand

Kirkesokn: Uppheim (1866-) og Vinje (1866-). Utskilt fra Voss prestegjeld 1866. Tilgang: Gnr. 52/2 ble overført fra Voss sokn til Vinje sokn i Vossestrand 1869.

Oversikt over kirkebøker:

Vossestrand Sokneprestembete

Ølen

Kirkesokn: Ølen (1952-), Bjoa (1952-) og Austre Vikebygd (1964-). Navneskifte fra Bjoastrand til Bjoa 1954. Utskilt fra Fjelberg 1952. Tilgang: Austre Vikebygd fra Sveio 1966.

Oversikt over kirkebøker:

Ølen Sokneprestembete

Åsane

Kirkesokn: Åsane (1956-). Utskilt fra Hamre prestegjeld 1956.

Oversikt over kirkebøker:

Åsane Sokneprestembete