ENG

Prestegjeld og sogn i Sogn og Fjordane

Sognehistorikk for Sogn og Fjordane.

Askvoll

Kirkesokn: Askvoll, Vilnes, Hyllestad (til Hyllestad prestegjeld 1861), Øn (til Hyllestad prestegjeld 1861). Avgang: Hyllestad og Øn sokner utskilt fra 1861.Gnr. 54-61 overført fra Vilnes sokn til Solund sokn i Solund prestegjeld 1888. Tilgang: Gnr. 1-19 i Vevring overført 1964.Gnr. 107-111 og gnr. 117 bnr. 2,3 overført fra Bru sokn 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Askvoll Sokneprestembete

Aurland

Kirkesokn: Vangen, Flåm, Nærøy (opprettet 1855) og Undredal. Avgang: Nærøy sokn utskilt fra Undredal sokn i 1855. Tilgang: Gnr. 49/11 i Ulvik sokn til Flåm sokn 1943.

Oversikt over kirkebøker:

Aurland Sokneprestembete

Balestrand

Kirkesokn: Tjugum, Fjærland (Mundal), Kvamsøy (fra 1964) og Vangsnes (til 1964). Balestrand ble skilt ut fra Leikanger 1849. Gamle Mundal sokn fikk navnet Fjærland i 1861. Fra 1.1.2004 ble Kvamsøy og Tjugum sokn slått sammen til Balestrand sokn. Frem til 31.12.2005 er likevel de kirkelige handlingene ført i kirkebøkene for de tidligere soknene.  Fra 1.1.2006 er alle kirkelige handlinger ført i kirkeboken for Tjugum og Balestrand sokn. Avgang: Vangsnes sokn ble overført til Vik i 1964. Gnr. 38-42 ble overført fra Tjugum sokn til Leikanger 1964. Tilgang: Kvamsøy sokn ble overført fra Vik i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Balestrand Sokneprestembete

Bremanger

Kirkesokn: Frøya (Bremanger), Bremanger (Bremangerpollen) (1908-), Midtgulen (1903-1966). Bremanger ble utskilt fra Kinn 1864. Midtgulen og Bremangerpollen ble utskilt som egne sokn 1903 og 1908. Navneskifte Bremanger til Frøya, og Bremangerpollen til Bremanger 1953. Avgang: Gnr. 55-56 overført fra Frøya til Kinn sokn 1964. Midtgulen sokn overført til Davik 1966. Gnr. 29-31 overført fra Frøya til Bremanger 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Bremanger Sokneprestembete

Davik

Kirkesokn: Davik (1740-), Rugsund (1740-), Ålfoten (1740-), Midtgulen (1966-), Totland (1964-1967). Davik prestegjeld med soknene Davik, Rugsund og Ålfoten ble utskilt fra Eid 1740. Totland utskilt fra Rugsund som eget sokn 1964. Avgang: Gnr. 3 overført fra Ålfoten til Vereide sokn i Gloppen 1913. Gnr. 87, 89-90 og 93-96 overført fra Rugsund til Sør-Vågsøy sokn 1964. Gnr. 1-2 overført fra Ålfoten til Stårheim sokn i Eid 1965. Gnr. 26-49 overført fra Davik sokn til Stårheim sokn i Eid 1965. Totland sokn overført til Vågsøy 1967. Tilgang: Midtgulen overført fra Bremanger 1966. Gnr. 92-94 overført fra Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy til Totland 1966.

Oversikt over kirkebøker:

Davik Sokneprestembete

Eid

Kirkesokn: Eid, Stårheim, Hornindal (til 1866), Davik (til 1740), Rugsund (til 1740), Ålfoten (til 1740). Avgang Soknene Davik, Rugsund og Ålfoten ble utskilt som Davik prestegjeld 1740. Hornindal sokn ble utskilt 1867. Tilgang: Gnr. 1-2 fra Ålfoten, Davik til Stårheim 1965. Gnr. 26-49 fra Davik sokn, Davik til Stårheim 1965. Gnr. 1-8, gnr. 9/1-6, gnr. 50, gnr. 51/1-9, 11-19, gnr. 52/1-2, 6, 8, 14, gnr. 53 overført fra Hornindal til Eid 1965.

Oversikt over kirkebøker:

Eid Sokneprestembete

Fjaler

Kirkesokn: Dale, Holmedal og Guddal. Holmedal prestegjeld ble i 1755 delt i Indre Holmedal (Gaular) og Ytre Holmedal (Fjaler fra 1912). Avgang: Gnr. 122-123 overført fra Guddal sokn til Kyrkjebø i Lavik 1941. Overføring: Gnr. 41 overført fra Holmedal sokn til Dale sokn 1948. Gnr. 42 overført fra Dale sokn til Holmedal sokn 1948.

Oversikt over kirkebøker:

Fjaler Sokneprestembete

Førde

Kirkesokn: Førde, Holsen, Naustdal og Vevring. Avgang: Gnr. 1-19 overført fra Vevring til Askvoll sokn 1964. Gnr. 30 overført fra Vevring til Eikefjord sokn, Kinn 1964. Overføring: Gnr. 66-78, gnr. 79/1 og gnr. 80-81 overført fra Naustdal til Førde 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Førde Sokneprestembete

Gaular

Kirkesokn: Sande, Bygstad og Viksdalen (Vik). Holmedal prestegjeld ble delt i 1755 i Indre Holmedal (Gaular) og Ytre Holmedal (Fjaler). Indre Holmedal skiftet navn til Gaular i 1911. Vik sokn skiftet navn til Viksdalen 1960. Overføring: Gnr. 103-105 overført fra Bygstad til Sande 1907. Gnr. 103/4 og 8 overført fra Sande til Bygstad 1947.

Oversikt over kirkebøker:

Gaular Sokneprestembete

Gloppen

Kirkesokn: Vereide, Breim, Gimmestad og Hyen (fra 1881). Hyen ble utskilt fra Gimmestad i 1881. Avgang: Gnr. 85/1-5 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1857. Gnr. 85/6-10 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1878. Gnr. 42 ble overført fra Breim sokn til Helgheim i Jølster 1964. Gnr. 50 ble overført fra Vereide til Utvik sokn i Innvik 1965. Tilgang: Gnr. 3 ble overført fra Ålfoten sokn i Davik til Vereide 1913.

Oversikt over kirkebøker:

Gloppen Sokneprestembete

Gulen

Kirkesokn: Gulen (Eivindvik), Brekke (til 1858, og på ny fra 1964), Mjømna (fra1901), Bø (til 1808), Lavik (til 1808), Husøy (til 1887) og Solund (1859-1887).
Navneskifte fra Eivindvik til Gulen 1890. Avgang: Soknene Bø og Lavik ble skilt ut til Lavik prestegjeld 1809. Brekke sokn ble overført til Lavik i 1859, men ble ført tilbake til Gulen i 1964. Solund ble skilt ut som eget sokn 1859, og skilt ut som eget prestegjeld 1888 sammen med Husøy sokn.

Oversikt over kirkebøker:

Gulen Sokneprestembete

Hafslo

Kirkesokn: Hafslo, Solvorn, Urnes (til 1882), Fet (til 1967) og Joranger (til 1967). Overføring: Urnes sokn ble overført til Solvorn 1882. Avgang: Soknene Fet og Joranger ble overført til Jostedal prestegjeld 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Hafslo Sokneprestembete

Hornindal

Kirkesokn: Hornindal. Utskilt fra Eid prestegjeld 1867. Avgang: Gnr. 1-8, gnr. 9/1-6, gnr. 50, gnr. 51/1-9, 11-19, gnr. 52/1-2, 6, 8, 14, gnr. 53 overført fra Hornindal til Eid 1965. Gnr. 51-71 overført fra Innvik sokn i Innvik i 1967. Gnr. 85-96 overført fra Utvik sokn i Innvik i 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Hornindal Sokneprestembete

Hyllestad

Kirkesokn: Hyllestad, Bø, Øn. Hyllestad prestegjeld ble oppretta 1861 med soknene Hyllestad og Øn fra Askvoll og Bø sokn fra Lavik. Avgang: Gnr. 49 ble overført fra Øn sokn til Solund sokn 1888. Overføring: Gnr. 22-24 ble overført fra Øn sokn til Hyllestad sokn 1925.

Oversikt over kirkebøker:

Hyllestad Sokneprestembete

Innvik

Kirkesokn: Innvik, Olden, Utvik, Nedstryn (til 1842), Loen (til 1842) og Oppstryn (til 1842). Avgang: Soknene Nedstryn, Loen og Oppstryn ble utskilt som Stryn prestegjeld i 1842. Gnr. 1-4 ble overført fra Olden sokn til Loen sokn i Stryn 1922.Gnr. 51-71 ble overført fra Innvik sokn til Hornindal 1967. Gnr. 85-96 ble overført fra Utvik sokn til Hornindal 1967. Tilgang: Gnr. 85/1-5 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1857. Gnr. 85/6-10 ble overført fra Vereide sokn til Utvik sokn 1878. Gnr. 50 ble overført fra Vereide sokn i Gloppen til Utvik 1965.

Oversikt over kirkebøker:

Innvik Sokneprestembete

Jostedal

Kirkesokn: Jostedal, Fet (fra 1967), Gaupne (fra1967) og Joranger (fra 1967). Tilgang: Soknene Fet og Joranger ble i 1967 overført fra Hafslo. Gaupne sokn ble i 1967 overført fra Luster prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Jostedal Sokneprestembete

Jølster

Kirkesokn: Ålhus og Helgheim. Tilgang: Gnr. 42 ble overført fra Breim sokn i Gloppen til Helgheim i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Jølster Sokneprestembete

Kinn

Kirkesokn: Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Bremanger (til 1863) og Nordal (fra 1998). Overføring: Gnr. 87/4-5 og 88/4 ble overført fra Svanøy sokn til Eikefjord 1898. Gnr. 82, gnr. 83/1,2,4, gnr. 88/8-9, og gnr. 89-90 ble overført fra Bru sokn til Eikefjord 1966. Gnr. 79-81 ble overført fra Bru sokn til Kinn sokn 1970. Navneskifte fra Svanøy sokn til Bru 1922. Avgang: Bremanger ble utskilt som eget prestegjeld 1864. Gnr. 107-11 og gnr. 117/2-3 ble overført fra Bru sokn til Askvoll sokn i Askvoll i 1964. Tilgang: Gnr. 55-56 ble overført fra Frøya sokn i Bremanger til Kinn sokn 1964. Gnr. 30 ble overført fra Vevring sokn i Førde til Eikefjord i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Kinn Sokneprestembete

Lavik

Kirkesokn: Lavik (1809-), Kyrkjebø (1809-), Brekke (1859-1963) og Bø (1809-1861). Lavik prestegjeld ble opprettet 1809 med overføring av Lavik og Bø sokn fra Gulen og Kyrkjebø sokn fra Vik. Tilgang: Brekke sokn ble overført fra Gulen til Lavik i 1859. Gnr. 122-123 ble overført fra Guddal sokn i Fjaler til Kyrkjebø i 1941. Gnr. 75/4-6 ble overført fra Arnafjord sokn i Vik til Kyrkjebø i 1964. Avgang: Bø sokn ble overført til Hyllestad prestegjeld i 1861. Brekke sokn ble overført til Gulen prestegjeld i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Lavik Sokneprestembete

Leikanger

Kirkesokn: Leikanger, Fresvik, Feios (Rinde), Tjugum (-1849), Mundal (-1849) og Vangsnes (-1849). Avgang: Soknene Tjugum, Mundal og Vangsnes ble i 1849 utskilt til det nye Balestrand prestegjeld. Gnr. 32 ble i 1964 overført fra Fresvik sokn til Kaupanger sokn i Sogndal. Frønningen i Fresvik ble fra 1.1.1995 overført til Hauge sokn i Lærdal prestegjeld. Fra 1.8.1999 ble Feios og Fresvik sokn overført til Vik prestegjeld. Tilgang: Gnr. 38-42 ble i 1964 overført fra Tjugum sokn i Balestrand til Leikanger sokn.

Oversikt over kirkebøker:

Leikanger Sokneprestembete

Luster

Kirkesokn: Dale, Fortun, Nes og Gaupne (-1967). Avgang: Gaupne sokn ble overført til Jostedal prestegjeld i 1967.

Oversikt over kirkebøker:

Luster Sokneprestembete

Lærdal

Kirkesokn: Tønjum, Borgund, Hauge og Årdal (til 1862). Avgang: Årdal sokn ble skilt ut som eget prestegjeld i 1863. Tilgang: Gnr. 1/1 og gnr. 2/4 ble i 1964 overført fra Årdal sokn i Årdal prestegjeld til Hauge sokn. Frønningen i Fresvik ble fra 1.1.1995 overført fra Leikanger til Hauge sokn i Lærdal prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Lærdal Sokneprestembete

Selje

Kirkesokn: Selje (Hove), Vågsøy (delt 1905), Sør-Vågsøy (1906-1910) og Nord-Vågsøy (1906-1952). Navneskifte fra Hove sokn til Selje sokn i 1910. Avgang: I 1953 ble Vågsøy prestegjeld opprettet med soknene Sør- og Nord-Vågsøy. Gnr. 92-101 ble i 1964 overført fra Selje sokn til Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Selje sokneprestembete

Sogndal

Kirkesokn: Stedje, Kaupanger og Norum. Overføring: Gnr. 89 ble overført fra Kaupanger sokn til Stedje sokn i 1925. Gnr. 88 ble overført fra Kaupanger sokn til Stedje sokn i 1927. Tilgang: Gnr. 32 ble overført fra Fresvik sokn i Leikanger til Kaupanger sokn i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Sogndal Sokneprestembete

Solund

Kirkesokn: Solund (Sulen) (1888-), Hersvik (1891-) og Husøy (1888-). Prestegjeldet ble oppretta i 1888 ved at Sulen og Husøy sokn ble skilt ut fra Gulen prestegjeld. Hersvik ble skilt ut fra Sulen som eget sokn i 1891. Navnet Sulen ble skiftet til Solund i 1923. Tilgang: Gnr. 54-61 ble overført fra Vilnes sokn i Askvoll til Solund i 1888. Gnr. 49 ble overført fra Øen sokn i Hyllestad til Solund i 1888. Gnr. 1-4 ble i 1964 overført fra Gulen sokn i Gulen til Hersvik sokn.

Oversikt over kirkebøker:

Solund Sokneprestembete

Stryn

Kirkesokn: Nedstryn (1842-), Loen (1842-) og Oppstryn (1842-). Utskilt fra Innvik prestegjeld i 1842. Overføring: Gnr. 1-4 ble i 1922 flyttet fra Olden sokn til Loen sokn. Avgang: Gnr. 10-11 ble i 1848 overført fra Oppstryn sokn til Sunnylven sokn i Norddal prestegjeld på Sunnmøre.

Oversikt over kirkebøker:

Stryn Sokneprestembete

Vik

Kirkesokn: Vik (Hoprekstad, Hove), Arnafjord, Vangsnes (1964-), Kvamsøy (til 1964) og Kyrkjebø (til 1809). De to gamle soknene Hoprekstad og Hove ble i 1877 slått sammen til Vik sokn. Avgang: Kyrkjebø sokn ble overført til Lavik i 1809. Kvamsøy sokn ble overført til Balestrand prestegjeld i 1964. Gnr. 75/4-6 ble overført fra Arnafjord sokn til Kyrkjebø sokn i Lavik i 1964. Tilgang: Vangsnes sokn ble overført fra Balestrand prestegjeld i 1964. Fra 1.8.1999 ble Feios og Fresvik sokn overført fra Leikanger prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Vik Sokneprestembete

Vågsøy

Kirkesokn: Sør-Vågsøy (1953-), Nord-Vågsøy (1953-) og Totland (1967-). Prestegjeldet ble oppretta i 1953 ved at Sør- og Nord-Vågsøy sokn ble skilt ut fra Selje. Avgang: Gnr. 92-94 ble i 1966 overført fra Nord-Vågsøy sokn til Totland sokn i Davik. Tilgang: Gnr. 92-101 ble overført fra Selje sokn i Selje til Nord-Vågsøy sokn. Gnr. 87, 89-90, 93-96 ble i 1964 overført fra Rugsund sokn i Davik til Sør-Vågsøy. Totland sokn i Davik ble i 1967 overført til Vågsøy prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Vågsøy Sokneprestembete

Vågsøy sokn

Årdal

Kirkesokn: Årdal (1863-1969), Nedre Årdal (1970-) og Øvre Årdal (1970-). Utskilt fra Lærdal prestegjeld i 1863. Delt i soknene Nedre Årdal (gnr. 2-8, 26-36) og Øvre Årdal (gnr. 9-25). Avgang: Gnr. 1/1 og gnr. 2/4 ble overført til Hauge sokn i Lærdal i 1964.

Oversikt over kirkebøker:

Årdal Sokneprestembete