ENG

Prestegjeld og sogn i Buskerud

Sognehistorikk for Buskerud.

Bragernes

Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723. Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737. Åssida i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. I 1843 ble Strømsø skilt ut og slått sammen med Tangen til eget sokneprestembete.

Oversikt over kirkebøker:

Bragernes kirkebøker

Eiker

Eiker eller Haug med Bakke. Omfattet også Nedre Eiker til 1879 og Fiskum til 1882. (Fiskum: se nedenfor MINI 1, 5 ,6 og 7.)

Oversikt over kirkebøker:

Eiker kirkebøker

Fiskum

Utskilt fra Eiker prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 28.02.1882.

Oversikt over kirkebøker:

Fiskum kirkebøker

Flesberg

Flesberg, Svene og Lyngdal.

Oversikt over kirkebøker:

Flesberg kirkebøker

Gol

Gol og Hemsedal. Utskilt fra Nes prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 17.12.1836.

Oversikt over kirkebøker:

Gol kirkebøker

Haug

Haug prestegjeld ble opprettet i 1984, utskilt fra Norderhov. Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1876-1921, se Norderhov.

Oversikt over kirkebøker:

Haug kirkebøker

Hol

Utskilt fra Ål prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 16.10.1869, iverksatt fra 01.03.1870. Res. 10.09.1948 overførte fra 01.07.1948 Dagali og søndre Skurdalen skolekretser av Dagali kirkesokn fra Nore til Hol prestegjeld som Dagali kirkesokn. Tunhovd skolekrets ble også overført. Grensen mot Ål er beskrevet i kgl. res. 15.12.1877. Kirkebøker før 1870, se Ål.

Oversikt over kirkebøker:

Hol kirkebøker

Hole

Hole og Tyristrand.

Oversikt over kirkebøker:

Hole kirkebøker

Hurum

Hurum og inntil 1861 Strømm(en) og Svelvik i nåværende Vestfold fylke.

Oversikt over kirkebøker:

Hurum kirkebøker

Hønefoss

Utskilt fra Norderhov ved kgl. res. 30.05.1913, iverksatt fra 01.07. s.å. Kirkebøker før 1875, se Norderhov.

Oversikt over kirkebøker:

Hønefoss kirkebøker

Kongsberg

Kongsberg og Jondalen.

Oversikt over kirkebøker:

Kongsberg kirkebøker

Krødsherad

Krødsherad var kirkesokn under Sigdal prestegjeld, men ble eget prestegjeld ved kgl. res. 18.12.1959. Som sokn under Sigdal ble det betjent av en residerende kapellan. Han førte egne kirkebøker for soknet, oppstilt nedenfor, fra 1815. Bortsett fra rubrikkene for flyttede og dagsregister er innførslene i disse bøkene ført over i sokneprestens ministerialbøker. Kirkebøker før 1815, se Sigdal.

Oversikt over kirkebøker:

Krødsherad kirkebøker

Lier

Frogner, Tranby og Sylling. Lier prestegjeld omfattet inntil 1723 også Bragernes og Strømsø. Åssida ble lagt til Bragernes i geistlig henseende 1774. Kronpr.reg.s res. 26.10.1956 skilte Sylling og Sjåstad sokn ut fra Lier som eget prestegjeld fra 01.01.1957.

Oversikt over kirkebøker:

Lier kirkebøker

Lunder

Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1832-1917, se Norderhov.

Oversikt over kirkebøker:

Lunder kirkebøker

Modum

Modum (Heggen), Nykirke og Snarum.

Oversikt over kirkebøker:

Modum kirkebøker

Nedre Eiker

Utskilt fra Eiker prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 20.02.1879.

Oversikt over kirkebøker:

Nedre Eiker kirkebøker

Nes

Nes og Flå. Omfattet inntil 1836 også Gol og Hemsedal.

Oversikt over kirkebøker:

Nes kirkebøker

Norderhov

Norderhov, Haug og Lunder. Omfattet også Ådal til 1857 og Hønefoss til 1913. Øvre og nedre Tunga, Tungeskoven og Roverud i Flå (gnr. 177-178) overført fra 08.02.1853. Kapellanen i Norderhov fører fra 01.07.1913 egen kirkebok for Lunder og Veme kapelldistrikt.

Oversikt over kirkebøker:

Norderhov kirkebøker

Nore

Nore, Uvdal og Dagali. Utskilt fra Rollag ved kgl. res. 26.11.1856. Kgl. res. 10.09.1948 overførte fra 01.07.1948 Dagali og søndre Skurdalen skolekretser av Dagali kirkesokn fra Nore til Hol prestegjeld som Dagali kirkesokn. Tunhovd skolekrets ble også overført.

Oversikt over kirkebøker:

Nore kirkebøker

Rollag

Rollag og Veggli. Omfattet inntil 1856 også Nore med Uvdal og Dagali.

Oversikt over kirkebøker:

Rollag kirkebøker

Røyken

Oversikt over kirkebøker:

Røyken kirkebøker

Sandsvær

Sandsvær (Efteløt), Tuft, Komnes og Hedenstad.

Oversikt over kirkebøker:

Sandsvær kirkebøker

Sigdal

Sigdal, Eggedal og Krødsherad. Krødsherad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 18.12.1959, men res. kap. har ført egne kirkebøker for soknet fra 1815 ved siden av sokneprestens. Disse er oppstilt under Krødsherad.

Oversikt over kirkebøker:

Sigdal kirkebøker

Skoger

Skoger og Konnerud er utskilt fra Sande prestegjeld i nåværende Vestfold fylke i 1752 i samsvar med reskript 02.03.1742. Skoger prestegjeld omfattet inntil 1843 også Tangen, som ved kgl. res. 06.03.1843 ble skilt ut og lagt til Strømsø. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger. Strømsgodset ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938.

Oversikt over kirkebøker:

Skoger kirkebøker

Strømsgodset

Strømsgodset ble skilt ut fra Bragernes og Strømsø og lagt til Skoger ved kgl. res. 06.03.1843. Utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938.

Oversikt over kirkebøker:

Strømsgodset kirkebøker

Strømsø

Strømsø og Tangen. Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 17.12.1723. Ved kgl. res. 06.03. ble Tangen skilt ut fra Skoger og slått sammen med Strømsø som nå ble eget sokneprestembete. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger. I den utstrekning det finnes særskilte kirkebøker for Tangen også før 1843, er disse ført opp her.

Oversikt over kirkebøker:

Strømsø kirkebøker

Sylling

Kronprinsreg. res. 26.10.1956 skilte Sylling og Sjåstad sokn ut fra Lier som eget prestegjeld 01.01.1957.

Oversikt over kirkebøker:

Sylling kirkebøker

Ådal

Ådal (Viker), Nes og Ytre Ådal (Hval). Utskilt fra Norderhov i 1857.

Oversikt over kirkebøker:

Ådal kirkebøker

Ål

Ål og Torpo. Også Hol før 1870.

Oversikt over kirkebøker:

Ål kirkebøker

Åssiden

Åssiden hørte inn under Lier, men ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. Fra 01.01.1967 ble Åssiden eget prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Åssiden kirkebøker

Dissentersamfunn i Buskerud

Den katolsk apostoliske menighet i Drammen