ENG

Prestegjeld og sogn i Aust-Agder

Sognehistorikk for Aust-Agder.

Arendal

Arendal fikk sin første kirke i 1670. Inntil 1705 var den underlagt Holt prestegjeld. Ved kgl. res. 10.03.1705 ble Arendal skilt ut som eget prestegjeld.

Fødte 1804: Se også Øyestad KLOK B 2.

Oversikt over kirkebøker:

Arendal sokn

Austad

Austad sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884: Se Bygland MINI A 1 - A 6 og KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Austad sokn

Austre Moland

Austre Moland hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble Austre Moland, Tromøy og Barbu skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 11.09.1877 ble prestegjeldet delt i tre: Tromøy prestegjeld, Barbu prestegjeld og Austre Moland prestegjeld. Stokken fikk egen kirke i 1879 og ble da regnet som kirkesokn under Austre Moland. Ved kgl. res. 1963 ble det bestemt at Flosta sokn fra 01.01.1972 skulle overføres fra Dypvåg prestegjeld til Austre Moland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1721-1728, 1721-1735, 1739-1747: Se Holt MINI A 1 - A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Austre Moland sokn

Barbu

Barbu hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble det bestemt at Austre Moland, Tromøy og Barbu skulle skilles ut som eget prestegjeld. Dette ble ved kgl. res. 11.09.1877 delt i tre: Tromøy prestegjeld, Austre Moland prestegjeld og Barbu prestegjeld.

Fødte 1721-1728: Se Holt MINI A 1.
Fødte 1739-1747: Se Holt MINI A 2.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1. 
Vigde 1729-1747: Se Holt MINI A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1750-1808: Se Tromøy MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1809-1824: Se Austre Moland MINI A 3 - A 4.
Fødte, konf., vigde, døde 1825-1877: Se Tromøy MINI A 3 - A 8 og KLOK B 1 - B 4.

Oversikt over kirkebøker:

Barbu sokn

Birkenes

Birkenes hørte inntil 1905 til Tveit prestegjeld. Ved kgl. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som eget prestegjeld. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn og Vegusdal sokn overført til Birkenes prestegjeld. Gårdene Vassbotn, Odderdalen og Ramseli ble ved kgl. res. 18.09.1845 overført fra Vegusdal sokn til Birkenes sokn. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla sokn. En part i gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes til Landvik sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1794-1834: Se Vest-Agder Tveit MINI A 1 - A 2 og KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Birkenes sokn

Bygland

Bygland utgjør sammen med Sandnes, Austad og Årdal sokn Bygland prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Bygland sokn

Bykle

Bykle hører til Valle prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1714-1881: Se Valle MINI A 1 - A 8 og KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Bykle sokn

Dypvåg

Dypvåg hørte inntil 24.03.1812 til Holt prestegjeld. Da ble Dypvåg og Flosta skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 22.02.1963 ble det bestemt at Flosta sokn fra 01.01.1972 skulle overføres til Austre Moland prestegjeld. Dypvåg prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973. Dypvåg ble da overført til Holt prestegjeld. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy ved kgl. res. 08.12.1866.

Fødte, konf., vigde, døde 1722-1728, 1721-1735 og 1739-1753: Se Holt MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1799-1812: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1801-1811: Se Risør MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Dypvåg sokn

Eide

Eide sokn hører til Hommedal prestegjeld (Landvik og Eide).

Fødte, konf., vigde, døde 1690-1739, 1741-1815: Se Landvik MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1791-1840: Se Landvik KLOK B 2 - B 3.

Oversikt over kirkebøker:

Eide sokn

Evje

Evje, Hornnes og Iveland sokn utgjør Evje prestegjeld. Ved kgl. res. 07.11.1874 ble Vegusdal sokn skilt ut fra Evje prestegjeld og lagt til Herefoss prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Evje sokn

Fjære

Fjære hørte til Øyestad prestegjeld inntil Fjære ved kgl. res. 28.06.1842 og 31.10. 1845 ble utskilt og dannet sammen med Grimstad et eget prestegjeld. Grimstad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 22.01.1884, men ble ved kgl. res. 23.08.1968 igjen lagt under Fjære. 04.10.1933 brant Fjære prestegård og kirkebøkene 1839-1930 gikk tapt.

Fødte 1683-1695: Se Øyestad MINI A 1.
Konf. 1743-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1815: Se Øyestad MINI A 10- A 11.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.

Oversikt over kirkebøker:

Fjære sokn

Flosta

Flosta hørte inntil 24.03.1812 til Holt prestegjeld. Da ble Dypvåg sokn og Flosta sokn utskilt som et eget prestegjeld (Dypvåg). Ved kgl. res. 22.02.1963 ble det bestemt at Flosta sokn med virkning fra 01.01.1972 skulle overføres til Austre Moland prestegjeld. Gården Eikeland (med unntak av løpenr. 817a og 818 Skottevik) ble ved kgl. res. 11.12.1880 overført fra Holt til Flosta sokn.

Fødte og vigde 1699-1762: Se Dypvåg KLOK B 1 - B 6.
Døde 1747-1752: Se DypvågKLOK B 6.
Fødte 1721-1728: Se Holt MINI A 1.
Fødte 1739-1753: Se Holt MINI A 2.
Fødte 1762-1810: Se Dypvåg KLOK B 7.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1.
Vigde 1739-1750: Se Holt MINI A 2.
Vigde og døde 1773-1810: Se Holt KLOK B 7.
Fødte, konf., vigde, døde 1765-1798: Se Dypvåg MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1799-1812: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1812-1884: Se Dypvåg MINI A 2 - A 7.

Oversikt over kirkebøker:

Flosta sokn

Froland

Froland hørte til Øyestad prestegjeld inntil Froland ved kgl. res. 29.01.1849 ble eget prestegjeld. Mykland sokn ble ved kgl. res. 08.10.1976 lagt til Froland prestegjeld.

Fødte 1683-1697: Se Øyestad MINI A 1.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.
Konf. 1805-1815: Se Øyestad MINI A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1826: Se Fjære MINI A 1 og KLOK B 7.

Oversikt over kirkebøker:

Froland sokn

Gjerstad

Gjerstad prestegjeld besto inntil 1745 av kirkesoknene Gjerstad, Vegårshei, Søndeled og Risør. Søndeled og Risør ble da skilt ut som eget prestegjeld. Ved reskr. 26.03.1746 fikk arbeidere og funksjonærer ved Egelands Jernverk i Gjerstad tillatelse til å søke Søndeled kirke.

Fødte 1803: Se Risør MINI A 1.

Oversikt over kirkebøker:

Gjerstad sokn

Gjøvdal

Gjøvdal hører til Åmli prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1898: Se Åmli MINI A 1 - A 10.
Fødte 1899: Se Åmli MINI A 11.

Oversikt over kirkebøker:

Gjøvdal sokn

Grimstad

Grimstad og Fjære hørte til Øyestad prestegjeld inntil de ved kgl. res. 28.06.1842 og 31.10.1845 ble skilt ut og dannet Fjære prestegjeld. Grimstad fikk egen kirke i 1849. Ved kgl. res. 22.01.1884 ble Grimstad fra 01.01.1885 et eget prestegjeld. Ved kgl. res. 23.08.1968 ble Grimstad igjen underlagt Fjære prestegjeld. Kirkebøkene 1839-1869 gikk tapt da Fjære prestegård brant 04.10.1933.

Fødte 1683-1695: Se Øyestad MINI A 1.
Konf. 1743-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1815: Se Øyestad MINI A 10 - A 11.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1824: Se Øyestad MINI A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1839: Se Fjære MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1732-1826 og 1856-1880: Se Fjære KLOK B 1 - B 9.

Oversikt over kirkebøker:

Grimstad sokn

Herefoss

Herefoss sokn hørte inntil 01.04.1875 til Hommedal prestegjeld. Ved kgl. res. 07.11. 1874 ble Herefoss prestegjeld opprettet. Det besto av Herefoss, Vegusdal og Mykland. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn over- ført til Birkenes prestegjeld.

Fødte og vigde 1690-1738: Se Landvik MINI A 1.
Fødte og vigde 1740-1815: Se Landvik MINI A 2. (Fødte 1803-04 mgl.)
Fødte, vigde og døde 1753-1791: Se Landvik KLOK B 1.
Konf. 1743-1817: Se Landvik MINI A 2.
Døde 1690-1706: Se Landvik MINI A 1.
Døde 1741-1776: Se Landvik MINI A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Herefoss sokn

Hisøy

Hisøy hørte tidligere til Øyestad prestegjeld. Ved kgl. res. 08.01.1847 ble Hisøy eget kirkesokn. Ved kgl. res. 16.09.1871 ble Hisøy eget prestegjeld.

Fødte 1683-1776: Se Øyestad MINI A 1 - A 6.
Fødte 1777-1804: Se Øyestad MINI A 8.
Fødte, konf. og døde 1805-1849: Se Øyestad MINI A 11 - A 14.
Konf. 1736-1757: Se Øyestad MINI A 4 - A 5.
Konf. 1774-1810: Se Øyestad MINI A 10.
Vigde 1692-1757: Se Øyestad MINI A 2 - A 5.
Vigde 1758-1767: Se Øyestad MINI A 7.
Vigde 1778-1808: Se Øyestad MINI A 9.
Vigde 1808-1849: Se Øyestad MINI A 11 - A 14.
Fødte, konf., vigde, døde 1780-1849: Se også Øyestad KLOK B 1 - B 6.

Oversikt over kirkebøker:

Hisøy sokn

Holt

Inntil 16.05.1747 besto Holt prestegjeld av Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Barbu og Austre Moland. Arendal var utskilt i 1705. I 1747 ble Tromøy, Barbu og Austre Moland skilt ut. 24.03.1812 ble Dypvåg og Flosta skilt ut fra Holt og dannet eget preste- gjeld. Vegårshei sokn ble ved reskr. 17.07.1812 overført fra Gjerstad prestegjeld til Holt prestegjeld, men ble ved reskr. 07.05.1828 ført tilbake til Gjerstad preste- gjeld. Ved kgl. res. 15.02.1902 ble Tvedestrand skilt ut fra Holt og dannet eget prestegjeld fra 01.04. s.å. Ved kgl. res. 30.11.1973 ble Dypvåg sokn og Tvedestrand igjen innlemmet i Holt prestegjeld.

Det ble ikke ført klokkerbøker for Holt i perioden 1823-1849.

Oversikt over kirkebøker:

Holt sokn

Hornnes

Hornnes hører til Evje prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Konf. 1817-1835 og 1843-1883: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Vigde 1816-1840 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1842: Se Evje KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Hornnes sokn

Hylestad

Hylestad hører til Valle prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1714-1881: Se Valle MINI A 1 - A 8.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1829: Se Valle KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Hylestad sokn

Høvåg

Høvåg hørte til Vestre Moland inntil det ved kgl. res. 25.02.1860 ble opprettet et eget Høvåg prestegjeld. Ved kgl. res. 27.06.1975 ble Høvåg igjen lagt under Vestre Moland prestegjeld. Gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl ble ved res. av 31.08.1861 overført fra Høvåg sokn til Randesund sokn i Oddernes prestegjeld (Vest-Agder).

Fødte og døde 1688-1816: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 2.
Konf. 1773-1816: Se Vestre Moland MINI A 2.
Vigde 1687-1816: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Høvåg sokn

Iveland

Iveland sokn hører til Evje prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Konf. 1817-1835 og 1843 - 1883: Se Evje MINI A 4 - A 6.
Vigde 1816-1840 og 1843-1884: Se Evje MINI A 4 - A 6.

Oversikt over kirkebøker:

Iveland sokn

Landvik

Landvik og Eide utgjør Hommedal prestegjeld. Inntil 01.04.1875 hørte også Herefoss sokn til Hommedal, men ble da skilt ut som eget prestegjeld. En part av gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes sokn til Landvik sokn.

Oversikt over kirkebøker:

Landvik sokn

Lillesand

Lillesand hører til Vestre Moland prestegjeld. Ved kgl. res. 18.12.1886 ble det bestemt at Lillesand skulle bli eget kirkesokn. Ordningen ble gjennomført da Lillesand kirke ble innviet i 1889.

Fødte, konf., vigde, døde 1687-1883: Se Vestre Moland MINI A 1 - A 8 og KLOK B 1 - B 5.

Oversikt over kirkebøker:

Lillesand sokn

Mykland

Mykland hørte inntil 01.04.1875 til Åmli prestegjeld. Da ble Mykland overført til Herefoss prestegjeld som var opprettet ved kgl. res. 07.11.1874. Da Herefoss preste- gjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Mykland sokn overført til Froland prestegjeld. Gården Mo ble 20.12.1830 overført fra Åmli til Mykland sokn. Gårdene Høgeli, Hesteklev, Tveitli samt Søndre, Nedre og Øvre Skjeggedal ble 06.04.1859 overført fra Mykland til Tovdal sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1870: Se Åmli MINI A 1 - A 8.

Oversikt over kirkebøker:

Mykland sokn

Risør

Risør fikk egen kirke i 1647. Den var underlagt Gjerstad prestegjeld inntil 01.07.1745 da Risør ble eget prestegjeld med Søndeled som anneks (reskr. 02.03.1742). Søndeled ble skilt ut fra Risør prestegjeld ved kgl. res. 05.04.1877. Ved kgl. res. 29.01.1971 ble Risør prestegjeld nedlagt og innlemmet i Søndeled prestegjeld. Et par kirkebøker gikk tapt ved bybrannen i Risør i 1861.

Fødte, vigde og døde 1695-1745: Se Gjerstad MINI A 1 - A 2.

Oversikt over kirkebøker:

Risør sokn

Sandnes

Sandnes sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884: Se Bygland MINI A 1 - A 6 og KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Sandnes sokn

Stokken

Stokken fikk egen kirke i 1879 og ble da anneks under Austre Moland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde før 1879: Se kirkebøkene for Tromøy og Austre Moland.

Oversikt over kirkebøker:

Stokken sokn

Søndeled

Søndeled hørte til Gjerstad prestegjeld inntil 1745. Ved reskr. 02.03.1742 ble Søndeled overført til det nyopprettede Risør prestegjeld. Ved kgl. res. 05.04.1877 ble Søndeled skilt ut fra Risør og dannet eget prestegjeld fra 01.07. s.å. Samtidig ble Søndeled delt i Ytre Søndeled hovedsokn og Indre Søndeled sokn. Risør prestegjeld ble ved kgl. res. 29.01.1971 nedlagt og innlemmet i Søndeled prestegjeld. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy 08.12.1866.

Fødte, vigde og døde 1695-1745: Se Gjerstad MINI A 1 - A 2.
Fødte, vigde og døde 1716-1746: Se Risør KLOK B 1.
Fødte og vigde 1761-1822: Se Risør KLOK B 2.
Fødte og vigde 1835-1839: Se Risør KLOK B 5.
Fødte 1746-1815: Se Risør MINI A 1.
Vigde og døde 1780-1815: Se Risør MINI A 1.
Konf. 1797-1815: Se Risør KOMM C 2.

Oversikt over kirkebøker:

Søndeled sokn / Indre Søndeled sokn / Ytre Søndeled sokn

Tovdal

Tovdal hører til Åmli prestegjeld. Gårdene Høgeli, Hesteklev og Tveitli samt Søndre, Nordre og Øvre Skjeggedal ble 06.04. 1859 overført fra Mykland sokn til Tovdal sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1711-1899: Se Åmli MINI A 1 - A 11.

Oversikt over kirkebøker:

Tovdal sokn

Tromøy

Tromøy hørte inntil 1747 til Holt prestegjeld. Ved reskr. 02.03.1742 ble Austre Moland, Tromøy og Barbu skilt ut som eget prestegjeld. Dette ble ved kgl. res. 11.09.1877 delt i tre: Tromøy prestegjeld, Barbu prestegjeld og Austre Moland prestegjeld.

Enkelte fødte 1715-1738: Se Dypvåg KLOK B 3.
Fødte 1721-1724: Se Holt MINI A 1.
Fødte og vigde 1739-1747: Se Holt MINI A 2.
Vigde 1721-1735: Se Holt MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1808-1824: Se Austre Moland MINII A 3 - A 4.

Oversikt over kirkebøker:

Tromøy sokn

Tvedestrand

Tvedestrand fikk egen kirke i 1861. Fra 1.4.1862 ble Tvedestrand regnet som annekssogn under Holt. Ved kgl. res. 15.2.1902 ble Tvedestrand skilt ut som eget prestegjeld fra 1.4. s.å. Tvedestrand prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973 og overført til Holt prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde før 1885: Se kirkebøkene for Holt.

Oversikt over kirkebøker:

Tvedestrand sokn

Valle

Valle utgjør sammen med Bykle og Hylestad Valle prestegjeld.

Oversikt over kirkebøker:

Valle sokn

Vegusdal

Vegusdal hørte inntil 01.04.1875 til Evje prestegjeld. Da ble Vegusdal overført til Herefoss prestegjeld som var opprettet ved kgl. res. 07.11.1874. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Vegusdal sokn overført til Birkenes prestegjeld.

Fødte og døde 1816-1839: Se Evje MINI A 4.
Konf. 1817-1835: Se Evje MINI A 4.
Vigde 1816-1840: Se Evje MINI A 4.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1842: Se Evje KLOK B 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1843-1874: Se Evje MINI A 5 - A 6.

Oversikt over kirkebøker:

Vegusdal sokn

Vegårshei

Med unntak av perioden 1812-1828 har Vegårshei hørt til Gjerstad prestegjeld. Ved reskr. 17.07.1812 ble Vegårshei sokn lagt til Holt prestegjeld, men ved reskr. 07.05.1828 ble det ført tilbake til Gjerstad prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1695-1812: Se Gjerstad MINI A 1- A 3.
Fødte, konf., vigde, døde 1813-1821: Se Holt MINI A 5.
Kladd til kirkebok 1894-1896: Se Gjerstad.

Oversikt over kirkebøker:

Vegårshei sokn

Vestre Moland

Vestre Moland hørte sammen med Høvåg og Lillesand til Vestre Moland prestegjeld inntil Høvåg ble eget prestegjeld ved kgl. res. 25.02.1860. Ved kgl. res. 18.12.1886 skulle Lillesand bli eget kirkesokn. Ordningen trådte i kraft da Lillesand fikk egen kirke i 1889. Ved kgl. res. 27.06.1975 ble Høvåg igjen lagt inn under Vestre Moland prestegjeld.

Det eldste prestearkivet gikk tapt ved brann på prestegården i 1713.

Oversikt over kirkebøker:

Vestre Moland sokn

Øyestad

Øyestad prestegjeld omfattet opprinnelig Øyestad, Fjære, Froland og Hisøy. Fjære ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.10.1845. Froland ble eget prestegjeld ved kgl. res. 29.01.1849. Hisøy ble eget kirkesokn ved kgl. res. 08.12.1847 og eget prestegjeld fra 01.01.1872 ved kgl. res. 16.09.1871.

Oversikt over kirkebøker:

Øyestad sokn

Åmli

Åmli, Gjøvdal og Tovdal utgjør Åmli prestegjeld. Inntil 01.04.1875 hørte også Mykland sokn til Åmli prestegjeld. Det ble da overført til Herefoss prestegjeld. Gården Mo ble 20.12.1830 overført fra Åmli sokn til Mykland sokn.

En kirkebok 1684-1710 er bortkommet (jfr. Ø. Robyggelaget tingbok 7, fol. 99b).

Oversikt over kirkebøker:

Åmli sokn

Årdal

Årdal sokn hører til Bygland prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1725-1884 (konf. fra 1768): Se Bygland MINI A 1 - A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1843: Se Bygland KLOK B 1.

Oversikt over kirkebøker:

Årdal sokn

Dissentersamfunn i Aust-Agder

Kirkesamfunn utenfor Den Norske Kirke
Ved reformasjonen i 1536 ble kirkestyret en side av det verdslige styringsverket, og slik ble en luthersk statskirke skapt. I regelen var alle nordmenn medlemmer av statskirken, og lenge eksisterte det knapt muligheter for alternative trosretninger og kirkesamfunn.

Et par forordninger i 1682 og 1789 åpnet en viss adgang til å holde katolske gudstjenester, men bestemmelsene gjaldt bare i enkelte utvalgte byer og var først og fremst beregnet på utlendinger. Det ble ellers gjort forsøk på å danne et kvekersamfunn ved Skiensfjorden allerede omkring 1700, men dette strandet på streng lovgivning.

Noen generell tillatelse til å melde seg ut av statskirken og danne nye kirkesamfunn kom først med Dissenterloven 16.7.1845. "Dissenter" betegnet en som hadde meldt seg ut av statskirken. Ordet oppfattes i dag negativt og er ikke lenger i alminnelig bruk.

De nye kirkesamfunnene hadde plikt til å føre menighetsprotokoller. Melding om fødsler og dødsfall skulle gis til sognepresten innen en måned. Til å begynne med måtte "dissentere" gifte seg borgerlig, men senere lover (27.6.1891 og 31.5.1918) gjorde frikirkelig vielse rettskraftig. Det var meningen at presten skulle føre opplysningene om fødsel og død, senere også vielse, inn i kirkebøkene, men disse innførslene er ofte mangelfulle.

Da frimenighetene ikke er statlige institusjoner, har de ikke avleveringsplikt til Arkivverket, men noen menigheter har allikevel valgt å avlevere sine kirkebøker/menighetsprotokoller til Statsarkivet. De er en uensartet gruppe og derfor vanskelige å sette i system.

Det kan være mange forskjellige slags opplysninger i protokollene, men vi har forsøkt å sette opp et skjema for hver av frimenighetene. Dette er ikke nødvendigvis likt fra menighet til menighet. Det som i menighetsprotokollene heter "Barn, underviste og eksaminerte i religionskunnskap" har vi tillatt oss å kalle Konfirmerte, på linje med skjemaene for statskirkemenighetene. Døpte er noen steder byttet ut med Fødte, enten fordi det aktuelle kirkesamfunnet ikke praktiserer barnedåp, eller fordi dåpsdatoen ikke alltid fremgår av protokollene.

Sammen med menighetsprotokollene står 4 innbundne kopier av såkalte dissenterlister. Dette er årlige lister som ble sendt fra hver enkelt frikirkelig menighet til myndighetene, med opplysninger om menighetens medlemmer, fødsler, vielser og dødsfall, og noen ganger inn- og utmeldte i løpet av året. Originalene til disse finnes i arkivet etter Amtmannen i Nedenes, eske 1147 og 1148. Under kopieringen er mindre deler uteglemt, men disse finnes i originalen (se anmerkning under "Dissenterlister", etter de ulike frimenighetene). Slike kopier finnes kun for enkelte menigheter i Aust-Agder.

I den ukatalogiserte delen av arkivet fra Fylkesmannen i Aust-Agder (første avleveringsliste, eske nr. 127 og 128) finnes korrespondanse vedrørende en del menigheter i Aust-Agder. Dette handler vesentlig om forstanderskifte, som var meldepliktig til fylkesmannen. I enkelte tilfeller finnes det også innberetninger fra frimenigheter i de enkelte prestearkivene.

Ellers bør man huske på at trossamfunnene utenfor Den Norske Kirke naturligvis ikke er organisasjoner som i størrelse og geografisk utbredelse kan sammenlignes med statskirken. Ofte vil en firkirkelig menighet dekke et betydelig større område enn et prestegjeld. Dette betyr at menighetsprotokoller og dissenterlister kan inneholde innførsler om personer bosatt et godt stykke fra menighetens sentrum.

Adventistmenigheten i Arendal

Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal

Den katolsk-apostoliske menighet i Arendal

Arendal Metodistkirke

Baptistmenigheten i Tvedestrand

Den evangelisk-lutherske frimenighet i Risør

Dissenterlister (flere menigheter)
D1 1866-1890 09 FØDTE: Arendal Metodistmenighet:1871-1878, 1880-1884, 1888. Arendal Baptistmenighet: 1868-1881. Tvedestrand Baptistmenighet: 1866-1889. VIGDE: Arendal Metodistmenighet: 1871-1884, 1888. Arendal Baptistmenighet: 1878. DØDE: Arendal Metodistmenighet: 1871-1878, 1880-1884, 1888. Tvedestrand Baptistmenighet: 1888. ANNET: Arendal Metodistmenighet: Innmeldte 1871, 1884, utmeldte 1871, 1874-1875, 1877, 1883-1884, medlemslister 1872-1884, 1888, dødfødte 1873, 1875. Arendal Baptistmenighet: Medlemslister 1879-1881. Tvedestrand Baptistmenighet: Medlemslister 1879-1880, 1882-1890.

D2 1877-1884 10 FØDTE: Arendal Frikirke: 1877-1884. VIGDE: Arendal Frikirke: 1877-1884. DØDE: Arendal Frikirke: 1877-1884. ANNET: Arendal Frikirke: Utmeldte 1878-1884, dødfødte 1879-1884, medlemslister 1877-1884.

D3 1885-1891 11 FØDTE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. VIGDE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. DØDE: Arendal Frikirke: 1885-1886, 1888-1891. ANNET: Arendal Frikirke: Innmeldte 1888-1891, utmeldte 1885-1886, 1888-1891, dødfødte 1885-1886, 1888, medlemslister 1885-1886, 1888-1891.

D4 1877-1891 09 FØDTE: Risør Frikirke: 1877-1879, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1889-1891. Guds Menighet: 1889. VIGDE: Risør Frikirke: 1879-1880, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1890. Guds Menighet: 1889. DØDE: Risør Frikirke: 1879-1880, 1882-1891. Gjerstad Frikirke: 1890. Guds Menighet: 1889. ANNET: Risør Frikirke: Innmeldte 1884-1886, utmeldte 1878-1879, 1882-1886, medlemslister 1877-1891. Gjerstad Frikirke: Utmeldte 1891, dødfødte 1891, medlemslister 1889-1891. Guds Menighet: Medlemsliste 1889.