Hverdagslivet

Okkupasjonen førte til en ny og mer krevande hverdag for mange.

Barndom
Barndom
Fem år er ein stor del av ein barndom, og okkupasjonsåra har prega den generasjonen som levde viktige, formande år mellom 1940-45. Fleire arkiv kan fortelje oss noko om barndom under krigen.
Den utrygge krigskvardagen
Den utrygge krigskvardagen
Sivilbefolkninga i Noreg var totalt sett mindre utsett for overlast enn sivilbefolkninga i mange andre delar av det krigsherja Europa. Likevel representerte okkupasjonsåra ein slutt på den grunnleggjande tryggleiken.
Blending
Blending
Krigen var mørketid i dobbelt forstand. Svarte blendingsgardiner sørgde for å halde byane og andre strategisk interessante bombemål mørkelagde.
Varemangel og rasjonering
Varemangel og rasjonering
Under krigen var det mangel på dei fleste forbruksvarer. Det var stopp på all import av varer frå dei landa Tyskland var i krig med. I tillegg rekvirerte den tyske okkupasjonsmakta mat og utstyr til eigne styrkar.
En prest forteller om krigsårene
En prest forteller om krigsårene
Den 10. april 1940 kretser tyske fly over Ringeriksbygdene. Norderhov menighetsråd har møte i kommunelokalet. Hele ettermiddagen høres motorduren inn, med en uhyggelig påminnelse om at krigen er kommet til Norge. I sine nedtegnelser forteller en prest om sine opplevelser fra krigen.
Sjølvberging og erstatningsvarer
Sjølvberging og erstatningsvarer
Når det var dårleg med mat å få kjøpt i butikkane, måtte ein tenkje nytt og utnytte dei høva som baud seg fortil å skaffe nok mat og det som trongst av utstyr.
Ble arrestert for å hoste på kino
Ble arrestert for å hoste på kino
Våren 1941 var ungguttene Kjell og Ole på kino i Horten. Før filmen ble det sendt et reklameinnslag for Nasjonal Samling med bilde av Vidkun Quisling. Under innslaget hostet de to guttene én gang hver. Det ble de arrestert for.
Offentlig dans i okkupasjonstida
Offentlig dans i okkupasjonstida
Dansetilstelninger har tradisjonelt vært viktige møteplasser. Under okkupasjonen ble dette slått ned på, og med forordning av 4. oktober 1941 ble det forbudt med offentlig dans.
Ulovlig tyttebærplukking i 1942
Ulovlig tyttebærplukking i 1942
Fire ungdommer skulle egentlig plukke blåbær, men tok i stedet med seg litt tyttebær. Det skulle de ikke gjort. ”Tyttebærsaken” havnet i Trondheim politikammer.
Beviset på en ulovlig demonstrasjon
Beviset på en ulovlig demonstrasjon
25. august 1942 hengte to elever ved Gjøvik skole opp to sløyfer i rødt, hvitt og blått i klasserommet i protest mot Nasjonal Samling. Saken ble anmeldt, og i arkivene fra Vestoppland politikammer har sløyfene ligget ved saken i over 70 år etter at det fikk en mann i fengsel og trolig skremte et helt skolemiljø.
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.