ENG
Kino

Ble arrestert for å hoste på kino

Våren 1941 var ungguttene Kjell og Ole på kino i Horten. Før filmen ble det sendt et reklameinnslag for Nasjonal Samling med bilde av Vidkun Quisling. Under innslaget hostet de to guttene én gang hver. Det ble de arrestert for.

Hos folk flest kunne misnøyen med den tyske invasjonen komme til uttrykk på flere måter, og i takt med stadig flere forbud ble mange stadig mer kreative. Hostingen til de to guttene på Horten kino ble hørt av to politibetjenter som hadde vakttjeneste den dagen. De gikk ut fra at det måtte være en måte å vise misnøye mot NS på. Den ene betjenten skrev i politirapporten som ble utarbeidet i etterkant at ”[…] da videre hosting uteble, tvilte jeg ikke på at de hostet fordi at nevnte billede var framme”.

Fra politirapporten. Nord-Jarlsberg politikammer, justissaker nr. 246.
Fra politirapporten. Nord-Jarlsberg politikammer, justissaker nr. 246.

De to guttene ble dermed pågrepet før filmen var i gang og ble tatt med til politistasjonen og avhørt. Ole innrømte ganske snart at han hadde hostet med vilje nettopp fordi NS-reklamen ble vist. Han tilføyde likevel at hostingen ikke var spesielt kraftig, og at dette ikke var noe guttene hadde avtalt på forhånd. Kjell derimot nektet for å ha hostet med vilje, og hevdet at han var forkjølet: ”Han hostet fordi det krillet i halsen. Han har vært forkjølet siden jul og var nødt til å hoste akkurat da han gjorde det.”

Fra avhøret med Kjell. Nord-Jarlsberg politikammer, justissaker nr. 246.
Fra avhøret med Kjell. Nord-Jarlsberg politikammer, justissaker nr. 246.

Politiet festet ikke lit til Kjells forklaring, men de to guttene slapp likevel billig unna. De ble meddelt en ”alvorlig advarsel og formaning” fra politimesteren selv, før de fikk gå. 

Les også: Beviset på en ulovlig demonstrasjon