ENG
Tradisjonelt bryllup i Ulvik i Hardanger i mai 1954.

Illustrasjonsfoto: Tradisjonelt bryllup i Ulvik i Hardanger i mai 1954. Arkivreferanse: RA/PA-0797/U/Ua/L0032/0498

Offentlig dans i okkupasjonstida

Dansetilstelninger har tradisjonelt vært viktige møteplasser. Under okkupasjonen ble dette slått ned på, og med forordning av 4. oktober 1941 ble det forbudt med offentlig dans.

Det var full forvirring om hva slags type dans dette forbudet omfattet, og i mai 1942 sendte derfor lederen for Ordenspolitiet et brev til politimesteren i Kongsberg der han spesifiserte nærmere hvilke typer dans som måtte regnes som lovlige, og da kun i regi av Noregs Ungdomslag.

Rollag-lensmannskontor
Rollag lensmannskontor, K, Okkupasjonstiden – Diverse dokumenter 2 (1942)

"Ulovlige dansefester hver helg!"

Ulovlig-dans-Notodden-pkm-99
Notodden politikammer, F, Anmeldelser 101 (1943)

Danseforbudet ble ikke alltid overholdt, og i arkivene etter politi og lensmann finnes det mange eksempler på denne typen saker. Det finnes også eksempler på anmeldelser av dansearrangementer, som denne som ble sendt til Heddal lensmannskontor.

Nyttårsfest på Bandak turisthotell

Nyttårsaften 1942 ble det arrangert fest på Bandak turisthotell. Lensmannen i bygda hadde fått høre at det ble danset ulovlig på hotellet, og tok seg en tur dit nyttårsnatten for å undersøke saken nærmere. Av rapporten han skrev ser vi at dansen var i full gang da han kom, og at hotelleieren var blant de dansende. Det ble foretatt flere avhør, og saken endte med at eieren, hans kone og datter fikk 200 og 250 kroner hver i bot, mellom 3800 og 4800 kroner omregnet til dagens verdi.

Ulovlig dans Rapport-1
Ulovlig dans Rapport-2
Notodden politikammer, F, Anmeldelser 99 (1943)

Søknad om benådning

Eieren av hotellet engasjerte en advokat som søkte Politidepartementet om benådning. I brevet la han blant annet vekt på at Bandak hotell var et kjent og respektabelt hotell, og dessuten at hotelleieren hadde hatt vondt i en fot og ikke kunne danse moderne dans.

Soeknad-om-benaadning
Soeknad-om-benaadning-2
Notodden politikammer, F, Anmeldelser 99 (1943)

Tilbakebetaling etter frigjøringen

Søknaden ble avslått og foreleggene opprettholdt. Først tre år etter frigjøringen fikk de tre tilbakebetalt bøtene, som vi kan se av en av kvitteringene fra Notodden politikammer.

Kvittering-Notodden-pkm
Notodden politikammer, F, Anmeldelser 99 (1943)