Smakebiter fra arkivet

Her finner du alle vårslippene som Arkivverket har lansert siden 2010.

Vårslipp 2024
Vårslipp 2024
I år publiserer Arkivverket 100 000 dokumentsider om 40 000 nordmenns skjebne under krigen på Digitalarkivet. Tema for dette vårslippet er de norske fangene.
Vårslipp 2021
Vårslipp 2021
Med over 300 000 dokumentsider er vårslippet for 2021 tidenes klart største vårslipp. Tema for slippet er Norges tilstedeværelse i Storbritannia under 2. verdenskrig.
Vårslipp 2020
Vårslipp 2020
I anledning av at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringen er årets vårslipp delt på to datoer, 9. april og 8. mai. I vårslippene publiserer vi dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. De er hentet fra arkiver vi nylig har mottatt, nylig har ordnet eller der taushetsplikten nylig er falt bort. 
Vårslipp 2015
Vårslipp 2015
Årets vårslipp inneholder materiale som knytter seg til frigjøringen av Norge høsten 1944 og våren 1945. I forbindelse med vårslippet har Riksarkivet digitalisert en mengde dokumenter som gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Digitalarkivet. Vårslippet består denne gangen av fire hovedbolker.
Vårslipp 2013
Vårslipp 2013
Årets vårslipp er i sin helhet viet Vidkun Quisling. Blant de digitaliserte dokumentene som slippes er mange nylig blitt frigitt, mens noen nettopp er blitt avlevert til Riksarkivet og derfor bør være helt ukjente. I tillegg publiserer vi samtlige fotografier i Riksarkivet hvor Quisling er avbildet. Årets vårslipp består av fire hoveddeler.
Vårslipp 2012
Vårslipp 2012
Riksarkivets vårslipp gjør kilder fra andre verdenskrig tilgjengelig på nettet. I år står fire spennende kildeserier om norske flyktninger i Sverige i fokus. I tillegg kan du for første gang se i fotoalbumet fra Terbovens reise i Nord-Norge sommeren 1942.
Vårslipp 2011
Vårslipp 2011
Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser.
Vårslipp 2010
Vårslipp 2010
Finnes det dokumenter etter Blücher? Ville Quisling kolonisere i Russland? Hvem var fangene på Bredtveit? Led Ingrid Bjerkås av ”jøssingismus psykopatica”? Hvordan behandlet London-regjeringen jødesaken? Hva spiste Terboven?