ENG
Finnmark_PA-1209_Uj-L0219a_0125

Nazi-batteri beslaglagt av sovjetiske styrker utenfor Kirkenes, 1944. Fotokhronika TASS/NTBs krigsarkiv.

Vårslipp 2015

Årets vårslipp inneholder materiale som knytter seg til frigjøringen av Norge høsten 1944 og våren 1945. I forbindelse med vårslippet har Riksarkivet digitalisert en mengde dokumenter som gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Digitalarkivet. Vårslippet består denne gangen av fire hovedbolker.

Fotografier fra Nord-Norge

Nord-Norge: Hus i Kirkenes ødelagt av nazister i 1944
Nord-Norge: Hus i Kirkenes ødelagt av nazister i 1944

Over 80 fotografier fra evakueringen og frigjøringen av Finnmark i 1944, hentet fra NTBs krigsarkiv som finnes i Riksarkivet. Fotografiene viser blant annet ødeleggelser, sovjetiske soldaters møter med nordmenn, norske styrker og den norske militærmisjonen.

Se fotografiene på Riksarkivets Flickr-side.

Sykepleier Marie Lysnes’ egne bilder fra Finnmark 1945 

Original bildetekst: Handelsmannen Isak Hætta, og fruen Josefine som er Luthersk menighetssøster. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Almumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes.
Original bildetekst: Handelsmannen Isak Hætta, og fruen Josefine som er Luthersk menighetssøster. Fotografiet kommer fra et album gitt til Riksarkivet av sykepleier Marie Lysnes. Våren 1945 deltok hun i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder. Almumet er en del av privatarkivet etter Marie Lysnes.

Lysnes ble født i 1906, og var ferdig utdannet sykepleier i 1933 i Tromsø. Hun oppholdt seg i Sverige under krigen, og deltok våren 1945 i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder, blant annet 17.mai-feringen i feltsykehuset i Kautokeino våren 1945.

Se Lysnes' fotografier på Riksarkivets Flickr-side.

Landssviksaken mot Lippestad

Landssviksaken mot NS-sosialminister Johan Andreas Lippestad er lagt ut i sin helhet. Lippestad var sammen med politiminister Jonas Lie ansvarlig for tvangsevakueringen av Finnmark. Saken inneholder blant annet den offisielle rapporten til Politidepartementet om gjennomføringen av evakueringen.

Norsk-sovjetiske dokumenter

To dokumenter fra kontakten mellom Norge og Sovjetunionen om Nord-Norge: Et utkast til en overenskomst mellom Norge og Sovjet av oktober 1944 om samarbeid om frigjøringen i nord samt et notat fra høsten 1945 der øverstkommanderende på norsk og russisk side sammen oppsummerer frigjøringen. Begge tilhører arkivet etter Forsvarets krigshistoriske samling.

Nazi-batteri beslaglagt av sovjetiske styrker utenfor KirkenesRussisk kilde. PA-1209_Uj-L0219a_0125_2
Nazi-batteri beslaglagt av sovjetiske styrker utenfor KirkenesRussisk kilde. PA-1209_Uj-L0219a_0125_2

Nyhetsmeldinger fra Statens informasjonskontor i London med oppdateringer om situasjonen i Norge, trolig produsert for spredning innen norske eksilmyndigheter. Her kan man lese både dramatiske og mer hverdagslige nyheter, dag for dag, som om man leser en avis. Meldingene fra krigens siste fase, perioden 1. september 1944 til 5. mars 1945, er digitalisert. Interesserte kan bestille resten til Riksarkivets lesesal.

norske-nyheter2

Les ”Norske nyheter” sept.-nov. 1944 i Digitalarkivet

Les "Norske nyheter des. 1944-mar. 1945 i Digitalarkivet

Forlaget Ariel, tilhørende Det norske totalavholdsselskap, utlyste en stilkonkurranse høsten 1946. Elevene kunne velge mellom temaene ”Da freden kom” og ”Et minne fra krigen”. Fra konkurransen er det bevart ca. 100 skolestiler fra hele landet, skrevet av avgangselever på folkeskolen i 1945 og 1946. Tekstene gir et innblikk i barns opplevelser av krigen og frigjøringen på godt og vondt. Samtlige stiler er nå digitalisert og indeksert etter sted.

stil-kjelsaas

Riksarkivet har mottatt en kopi av en minnebok fra Falkensee, en forleir til Sachsenhausen. I albumet har norske og utenlandske krigsfanger tegnet og skrevet hilsener i februar og mars 1945. Albumet er rikt og vakkert illustrert, og en digital kopi er nå publisert.

minnebokside