ENG
Narvafronten, 1944

Østfronten, Narva, 1944. Et av kjøretøyene til oppklaringsavdelingen til Divisjon Nordland. Arkivreferanse: RA/S-3138/0001/D/Da/L0428/0002.

Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?

De fleste sakene i landssvikarkivet er fritt tilgjengelige for alle. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få se landssviksaker.

Riksarkivaren vedtok i 2014 at opplysninger om straffbare forhold under landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig ikke lenger skulle være underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at de aller fleste sakene i dette arkivet er fritt tilgjengelige for bruk på Riksarkivets lesesal.

Hva inneholder landssvikarkivet?

Hvordan få tilgang til landssviksaker

Hvem som helst kan be om å få se på landssviksaker. For å få tilgang til landssviksaker kan du klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp:

Hvem finnes i landssvikarkivet?

Landssvikoppgjøret inneholder saker på dem som ble etterforsket for

 • krigsforbrytelser (overgrep mot sivilbefolkningen)
 • medlemskap, verv eller annen aktivitet innenfor Nasjonal Samling
 • aktiv innsats i organisasjoner opprettet av Nasjonal Samling
 • propaganda for Nasjonal Samling og/eller tyske interesser
 • bistand til tysk politi og deres medhjelpere i Norge (herunder angiveri)
 • deltakelse i væpnede avdelinger tilknyttet Hirden, Wehrmacht eller SS (frontkjempere, vaktbataljonmannskaper m.m.)
 • å ha skaffet seg økonomiske fordeler ved for eksempel byggevirksomhet for tyskerne eller omfattende vareleveranser til disse

under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945.

Landssvikoppgjøret inneholder ikke saker på personer som utelukkende ble etterforsket eller beskyldt for

 • intim omgang med okkupasjonsmakten (tyskerjenter)
 • brudd på prisforskriftene
 • medlemskap i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking
 • medlemskap i Nasjonal Samling før høsten 1940

Landssviksaker inneholder normalt ikke opplysninger om nordmenn som begikk straffbare handlinger rettet mot Nasjonal Samling eller tyskerne. I en del tilfeller kan dokumenter i slike saker finnes i landssviksakene mot blant annet norske politifolk (herunder statspolitifolk) som etterforsket dette under krigen. Men man da vite hvem denne etterforskeren var og søke om innsyn i vedkommendes sak.

Opplysninger underlagt taushetsplikt

I enkelte saker finnes det opplysninger om personlige forhold som fremdeles er underlagt taushetsplikt, som for eksempel adopsjon, barnevern, tyskerjenter, krigsbarn og sensitive helseopplysninger.

Vi må derfor gjennomgå og vurdere hver enkelt sak før vi kan levere den ut på lesesalen. Når du ber om å få se én eller flere saker vil du få et svar fra oss om hvorvidt saken(e) inneholder taushetsbelagte opplysninger eller ikke.  

I saker hvor det finnes taushetsbelagte opplysninger vil du som oftest likevel få tilgang til en sladdet versjon av saken, der disse opplysningene er tatt bort. Hvis du ønsker tilgang også til opplysninger underlagt taushetsplikt, kan du søke om innsyn, enten som part eller forsker. 

Bruk av landssviksaker på lesesalen

Dersom du får tilgang til én eller flere landssviksaker, kan du komme og se saken(e) på Riksarkivets lesesal. Du vil bli bedt om på kontakte oss på forhånd slik at materialet er klart til deg når du kommer. 

Saker som tidligere er gjennomgått og erklært fritt tilgjengelige vil kunne bestilles til lesesalen i Riksarkivet innenfor de vanlige fristene. Er du usikker på om én eller flere saker er fritt tilgjengelige, ber vi om at du kontakter oss i god tid før du kommer på lesesalen. Dersom du kjenner politikammer og saksnummer for landssviksaken kan du også foreta bestilling gjennom Arkivportalen, men av personvernhensyn finner du ingen navn på personer der. 

Noen få saker mot kjente lederskikkelser i okkupasjonsstyret, er digitalisert. Enkelte av disse kan fritt studeres på Digitalarkivet. Andre inneholder taushetsbelagte opplysninger, og du må derfor logge inn for å få tilgang. Tilgang og innloggingsnøkkel gis etter søknad om innsyn.

Kartoteker (Erstatningsdirektoratets register, NS’ medlemsregistre og Frontkjemper-kartoteket) vil ikke bli utlevert på lesesalen. Kartotekene består av løse kort, og utlån utgjør en risiko for uorden i materialet. Frontkjemperregisteret og NS’ medlemsregister finnes på Digitalarkivet, men opplysningene kan ikke ligge fritt tilgjengelig på nettet og du må derfor registrere deg som bruker på Digitalarkivet og gjøre avtale med Arkivverket om tilgang for å få se materialet. 

Kan jeg få geografiske oversikter over saker?

Svaret er kort og godt: Nei. For de ulike politikamrene finnes det rett nok saksjournaler og i noen tilfeller alfabetiske sakslister eller kartoteker, men dette er materiale Riksarkivets saksbehandlere bruker i den daglige saksbehandlingen, og kan normalt ikke lånes til bruk på lesesalen.

I arkivet etter Nasjonal Samlings riksøkonomiavdeling finnes et topografisk medlemskartotek som dekker størsteparten av landet. Dette er inndelt etter lag. Som regel var det bare ett lag i hver kommune, men i større kommuner kunne det være flere. Kartoteket inneholder bare kort på dem som var medlemmer ved frigjøringen. Medlemmer som meldte seg ut, ble strøket eller døde under krigen finnes ikke der. Heller ikke finnes det kort på de mange tusen som begikk landssvik – eller ble mistenkt for det – uten å være medlemmer av Nasjonal Samling.