ENG
Narvafronten, 1944

Østfronten, Narva, 1944. Et av kjøretøyene til oppklaringsavdelingen til Divisjon Nordland. Arkivreferanse: RA/S-3138/0001/D/Da/L0428/0002.

Landssvikarkivet - hvordan få tilgang?

De fleste sakene i landssvikarkivet er fritt tilgjengelige for alle. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få se landssviksaker.

Hva inneholder landssvikarkivet?

Opplysninger underlagt taushetsplikt

Riksarkivaren vedtok i 2014 at opplysninger om straffbare forhold under landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig ikke lenger skulle være underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at de aller fleste sakene i dette arkivet er fritt tilgjengelige for bruk på Riksarkivets lesesal.

I enkelte saker finnes det likevel opplysninger om personlige forhold som fremdeles er underlagt taushetsplikt, som for eksempel adopsjon, barnevern, tyskerjenter, krigsbarn og sensitive helseopplysninger. Vi må derfor gjennomgå og vurdere hver enkelt sak før vi kan levere den ut på lesesalen.

I saker hvor det finnes taushetsbelagte opplysninger vil du som oftest likevel få tilgang til en sladdet versjon av saken, der disse opplysningene er tatt bort. Hvis du ønsker tilgang også til opplysninger underlagt taushetsplikt, kan du søke om innsyn, enten som part eller forsker. 

Hvordan få tilgang til landssviksaker

For å få tilgang til landssviksaker kan du sende oss en e-post med navn, og helst også fødselsdato, på den eller de personene det er snakk om.

Har du ikke fødselsdato, vil vi allikevel kunne identifisere saken dersom vi får omtrentlig fødselsår og hvor vedkommende var bosatt. Men «Karl Olsen, født ca. 1915, bosatt i Oslo» nytter ikke. Er navnet vanlig, må adresse- eller aldersopplysningene være mer presise.

På bakgrunn av disse opplysningene vil vi undersøke om saken er gjennomgått tidligere, eller eventuelt gå igjennom den for å forsikre oss om at den ikke inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt. Når vi har gjort dette, får du et svar fra oss om at saken vil være tilgjengelig på vår lesesal, eventuelt i en sladdet versjon.

Bruk av landssviksaker på lesesalen

Når du har fått tilgang til én eller flere landssviksaker, vil du bli bedt om å kontakte oss minst to virkedager før du kommer på lesesalen, slik at vi får tid til å finne fram sakene(e) du skal se på. Saker som allerede er gjennomgått og erklært fritt tilgjengelige vil kunne bestilles i Riksarkivets veiledningsskranke innenfor de vanlige bestillingsfristene, men siden mange saker ikke er gjennomgått ennå, anbefaler vi å kontakte oss på e-post før du kommer. Av personvernhensyn kan landssviksaker ikke bestilles gjennom Arkivportalen.

Noen få saker mot kjente lederskikkelser i okkupasjonsstyret, er digitalisert. Enkelte av disse kan fritt studeres på Digitalarkivet. Andre inneholder taushetsbelagte opplysninger, og du må derfor logge inn for å få tilgang. Tilgang og innloggingsnøkkel gis etter søknad, som beskrevet ovenfor.  

Kartoteker (Erstatningsdirektoratets register, NS’ medlemsregistre og Frontkjemper-kartoteket) vil ikke bli utlevert på lesesalen. Kartotekene består av løse kort, og utlån utgjør en risiko for uorden i materialet. Frontkjemperregisteret finnes på Digitalarkivet (det er fritt tilgjengelig for alle, men du må opprette en bruker og logge deg på med brukernavn og passord). NS’ medlemsregister vil på sikt også bli skannet og lagt ut på Digitalarkivet.

Kan jeg få geografiske oversikter over saker?

Svaret er kort og godt: Nei. For de ulike politikamrene finnes det rett nok saksjournaler og i noen tilfeller alfabetiske sakslister eller kartoteker, men dette er materiale Riksarkivets saksbehandlere bruker i den daglige saksbehandlingen, og kan normalt ikke lånes til bruk på lesesalen.

I arkivet etter Nasjonal Samlings riksøkonomiavdeling finnes et topografisk medlemskartotek som dekker størsteparten av landet. Dette er inndelt etter lag. Som regel var det bare ett lag i hver kommune, men i større kommuner kunne det være flere. Kartoteket inneholder bare kort på dem som var medlemmer ved frigjøringen. Medlemmer som meldte seg ut, ble strøket eller døde under krigen finnes ikke der. Heller ikke finnes det kort på de mange tusen som begikk landssvik – eller ble mistenkt for det – uten å være medlemmer av Nasjonal Samling.