Krigen bryter ut

Spillet om "City of Flint"
Spillet om "City of Flint"
Da 2. verdenskrig brøt ut, var Norge nøytralt. Denne nøytraliteten ble satt på prøve fra begge sider allerede i september 1939. Tydeligst kom dette frem da det amerikanske lasteskipet «City of Flint» ble kapret av tyskerne og tatt til norske havner. Utenriksdepartementet ble satt under press. Statsråd Halvdan Koht finleste Haag-konvensjonen og tok affære, lot det tyske mannskapet internere og friga skipet og det amerikanske mannskapet. Blant illustrasjonene i denne artikkelen finnes sentrale dokumenter fra utenriksdepartementets arkiv.
Adolf Hitler på visitt i Sognefjorden
Adolf Hitler på visitt i Sognefjorden
Adolf Hitler var på besøk i Sognefjorden i 1934. Det er lite kildemateriale som dokumenterer besøket, men det er likevel en visitt som kan ha hatt store konsekvenser for strategier og valg.
Loftsrydding i 1939
Loftsrydding i 1939
I desember 1939 måtte alle i Kristiansand tømme loftene sine for å redusere brannfaren i tilfelle krig og flyangrep.
Kvinners arbeidshjelp under krigen
Kvinners arbeidshjelp under krigen
Allerede før krigen begynte kvinnene å forberede seg på det som kunne komme. Etter oppfordring fra Kronprinsesse Märtha i slutten av 1939 hadde 75.000 kvinner meldt seg til frivillige arbeidsoppgaver gjennom Kvinnenes Arbeidshjelp da krigen brøt ut.
Kongens ”nei” 10. april 1940
Kongens ”nei” 10. april 1940
Det tyske angrepet på Norge natten til 9. april 1940 kom uventet på den norske regjeringen.
Vernepliktig i 1940
Vernepliktig i 1940
11. april 1940 møtte den 23 år gamle Ivar Grøholt fra Romedal opp på Terningmoen. På våre lydbåndopptak forteller han om sine dramatiske opplevelser dagen Elverum ble bombet.
Sykepleier i 1940
Sykepleier i 1940
Bergljot Vold var i 1940 sanitetssykepleier og fulgte felttoget nordover de dramatiske aprildagene i 1940. Hun er en av de 62 informantene fra Hedemarken som på 1980-tallet fortalte om sine krigsopplevelser til Egil M. Kristiansen.
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett
Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.
Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940
Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940
Journalen gjengir observasjonene fra hovedvakten på Oscarsborg da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden og Blücher ble senket. Vaktjournalen er unik dokumentasjon til norsk okkupasjonshistorie.
Kongefamiliens flukt fra tyskerne
Kongefamiliens flukt fra tyskerne
Ved okkupasjonen 9. april 1940 flyktet kongefamilien fra tyskerne over Hedemarken og Østerdalen.
Dagboknedtegnelser fra 9. april 1940
Dagboknedtegnelser fra 9. april 1940
Vårslipp 2020
Vårslipp 2020
I anledning av at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringen er årets vårslipp delt på to datoer, 9. april og 8. mai. I vårslippene publiserer vi dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. De er hentet fra arkiver vi nylig har mottatt, nylig har ordnet eller der taushetsplikten nylig er falt bort. 
Vårslipp 2011
Vårslipp 2011
Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser.