ENG
Tyske soldater marsjerer i Oslo 1940.

Tyskernes innmarsj i Norge. Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Ud/L0072

Vernepliktig i 1940

11. april 1940 møtte den 23 år gamle Ivar Grøholt fra Romedal opp på Terningmoen. På våre lydbåndopptak forteller han om sine dramatiske opplevelser dagen Elverum ble bombet.

Ivar Grøholt hilser på Kong Olav under åpningen av minnelunden på Dombås i 1987.
Ivar Grøholt hilser på Kong Olav under åpningen av minnelunden på Dombås i 1987. Foto: Egil M. Kristiansen


Lydbåndet fra intervjuet med Ivar Grøholt er ett av 62 lydbånd med lokale informanter fra Hedemarken som har blitt digitalisert for langtidsbevaring i anledning at det i 2015 er 75 år siden okkupasjonen.

Tidligere hadde han tjenestegjort i Garden i seks måneder. Han hørte til 4. kompani i første feltbataljon, og i tillegg til garden hadde Grøholt vært nøytralitetsvakt i halvannen måned på Trandum militærleir i årsskiftet.

I mobiliseringskaoset disse aprildagene kom han ved en ren tilfeldighet med i kompaniet til kaptein Eiliv Austlid fra Stange, og den 14. april fulgte han dette kompaniet til Hamar og så oppover Gudbrandsdalen.

Som kjent falt flere i avdelingen, inkludert kaptein Austlid, i en trefning med tyskere nord for Dovre. Grøholt reiste sørover til Hedmark igjen der han ble tatt med i en avdeling til Rena, der han også opplevde bombing og kamper. Han kom videre opp til Ottadalen, og fraktet evakuerte til Hamar og ble tatt til fange der. Han satt på Trandum i åtte dager, og ble senere i krigen en del av Milorg. Han var lagfører i Romedal fra 1941 og jobbet med rekruttering til motstandsbevegelsen. Grøholt var også med på våpentrening og flyktningtrafikken, blant annet med å få to karer fra Kompani Linge over til Sverige.

Kildereferanse lydopptak:  Statsarkivet i Hamar, Kristiansen, Egil M., materialsamling, SAH-ARK-340-G-Gd-L0025-0001