ENG
Riksarkivets-vaarslipp-2011

Foto: Johan Wilhelm Clüver, De kongelige samlinger

Kongefamiliens flukt fra tyskerne

Ved okkupasjonen 9. april 1940 flyktet kongefamilien fra tyskerne over Hedemarken og Østerdalen.

Kongen og kronprinsen tok farvel med kronprinsessen og barna på Gaarder i Elverum om kvelden før de dro videre til Sverige. Ifølge "Automobiljournal fra Trysil tollstasjon" passerer de over til Sverige klokken 00:50 den 10. april.

Trysil tollstasjon, I - forskjellige arkivsaker - automobilprotokoll 2 (1939 - 1940), oppslag 16.
Trysil tollstasjon, I - forskjellige arkivsaker - automobilprotokoll 2 (1939 - 1940), oppslag 16.

I protokollen ser vi at de tre bilene i følget er markert med rød strek i margen. De tre bilene ble kjørt av henholdsvis kronprinsens sjåfør Torstein Røed (personbil, reg. C-1), den lokalkjente stangeværingen Hans Sørholte kjørte major Østgaards bil (reg. A-2605) og Simonsen fra Hamar kjørte bagasjen deres på lastebilen som tilhørte Sælid gård (D-1107). Like bak kom det også en bil (reg A-24) som tilhørte den polske legasjonen i Oslo og ble kjørt av den polske sendemannen. 

Flyktningene ble jaget av tyske tropper og bomber fra tyske fly. Som kjent dro kronprinsessen og de tre barna til USA over Sverige og Finland, mens kong Haakon og kronprins Olav flyktet fra Tromsø 7. juni 1940 etter en dramatisk sommer.

Forslag til videre lesning er artikkelen "Menneskejakt over Hedemarken" i årboken "Gammalt frå Stange og Romedal" fra 2005.