ENG
Quisling, Terboven, von Falkenhorst, Bohm m.fl. 1942

Oppstilling av Førergarden med inspeksjon av bl.a. Terboven og Quisling i Oslo. (NTBs krigsarkiv)

Tysk personell i Norge

Arkivverket har ingen oversikter over tysk personell som har vært i Norge, men det finnes noen opplysninger om dem som var her ved frigjøringen.

Arkivverket oppbevarer alfabetiske kartoteker over hjemsendte tyskere i 1946 i arkiv RAFA-6487. Kartotekene er åpent tilgjengelige på Digitalarkivet. Tilsvarende materiale for dem som ble hjemsendt allerede i 1945, finnes ikke. Man må da gå til repatrieringslistene i arkiv RAFA-2197 Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN), Abwicklungsstab. Ulempen med det siste er at listene er ordnet etter interneringsleir og hvilken sone i Tyskland mannskapene skulle til. For det store antallet mannskaper som ble sendt fra Norge til andre krigsavsnitt under krigen har Arkivverket bare unntaksvis opplysninger.

For en del tysk befal, sivilt ansatte i den tyske forvaltningen samt etterretnings- og politipersonell finnes personalia i arkiv RAFA-3915 Forsvarets overkommando II, serie Db. Korrespondanse, Tätigkeitsberichte, britiske rapporter og – i enkelte tilfeller – utskrifter av rettsbøker i krigsforbrytersaker forekommer ofte som vedlegg. Materialet er i sin helhet tilgjengelig på Digitalarkivet. Med unntak av noen få dokumenter, der norske borgere som fortsatt kan være i live, omtales, er materialet åpent tilgjengelig.