ENG
FORV_Velkommen

Planlagte tilsyn

På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2019. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser.

Står din virksomhet oppført? Virksomheten blir kontaktet i god tid før tilsynsbesøket, og får anledning til å uttale seg om tidspunkt. 

Du kan lese våre rapporter fra gjennomførte tilsyn i kommunal sektor og statlig sektor.

Utvalgte statlige virksomheter

Norges forskningsråd

Kulturdepartementet

Olje- og energidepartementet

Statsministerens kontor

Oslo politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Landbruksdirektoratet

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fiskeridirektoratet

Regionkontor underlagt Fiskeridirektoratet

Fiskerikontor

Skatteetaten

Regionkontor underlagt Skatteetaten

Skattekontor

 

Utvalgte kommuner/fylkeskommuner etter geografisk lokasjon  

Akershus: Ullensaker og Eidsvoll

Buskerud: Rollag, Ringerike og Sigdal

Finnmark: Måsøy og Kautokeino

Hedmark: Rendalen, Åmot og Åsnes

Hordaland: Samnanger, Bergen, Fedje, Osterøy, Stord og Austevoll

Møre og Romsdal: Tingvoll

Nordland: Steigen, Nordland fylkeskommune, Lødingen, Brønnøy, Meløy, Vega, Beiarn, Rana og Vevelstad

Oppland: Lesja og Lillehammer

Oslo: Oslo havn KF, Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten og Bymiljøetaten

Rogaland: Rogaland fylkeskommune og Sola

Sogn og fjordane: Hyllestad

Telemark: Vinje

Troms: Kvænangen og Karlsøy

Trøndelag: Indre Fosen, Malvik og Namsskogan

Vest- og Aust-Agder: Sirdal og Vegårshei

Vestfold: Larvik, Færder og Horten

Østfold: Sarpsborg