ENG
BERRE_kvinne og jente

Planlagte tilsyn

På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2021. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser.

Står din virksomhet oppført? Virksomheten blir kontaktet i god tid før tilsynsbesøket, og får anledning til å uttale seg om tidspunkt. 

Du kan lese våre rapporter fra gjennomførte tilsyn i kommunal sektor og statlig sektor.

Utvalgte statlige virksomheter

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Diskrimineringsnemnda 

Domstolsadministrasjonen (domstolsetaten) 

Folkehelseinstituttet 

Helgelandsykehuset HF 

Helse Møre og Romsdal HF 

Helse Nord IKT 

Høgskolen i Innlandet 

Jernbanedirektoratet 

Luftfartstilsynet 

Nordland politidistrikt 

Norsk institutt for bioøkonomi 

Patentstyret 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere Fylkesmannen i Vestfold og Telemark) 

Sivil klareringsmyndighet 

Sykehusapotek Nord HF 

Sykehuspartner HF 

Tolletaten 

Universitetet i Agder 

Øst politidistrikt 

Utvalgte kommuner og fylkeskommuner (geografisk/alfabetisk) 

Agder: Arendal, Grimstad 

Innlandet: Hamar, Løten, Nord-Fron 

Møre og Romsdal: Averøy, Gjemmes, Ålesund 

Nordland: Andøy, Moskenes, Sortland, Træna, Vestvågøy 

Oslo (etater/foretak): Omsorgsbygg Oslo KF, Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Rogaland: Lund 

Troms og Finnmark - Romssa ja Finnmárkku: Dyrøy, Gamvik, Karasjok - Kárášjohka, Loppa, Nesseby - Unjárga, Tromsø 

Trøndelag - Trööndelagen: Flatanger, Overhalla, Røyrvik - Raarvihke, Snåsa - Snåase 

Vestfold og Telemark: Bamble, Drangedal, Fyresdal, Midt-Telemark 

Vestland: Bømlo, Kvam, Lærdal, Tysnes 

Viken: Flå, Kongsberg, Nesodden