ENG
BERRE_kvinne og jente

Planlagte tilsyn

På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2024. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser.

Står din virksomhet oppført? Virksomheten blir kontaktet i god tid før tilsynsbesøket, og får anledning til å uttale seg om tidspunkt. 

Du kan lese våre rapporter fra gjennomførte tilsyn i kommunal sektor og statlig sektor.

Justervesenet

Helse Bergen HF

Politihøgskolen

Sykehuset Østfold HF

Regjeringsadvokaten

Statistisk sentralbyrå

Utlendingsnemnda

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Helse Stavanger HF

Høgskolen i Østfold

Miljødirektoratet

ØKOKRIM

Samisk høgskole / Sámi allaskuvla

OsloMet – storbyuniversitetet

Norsk pasientskadeerstatning

Husbanken

Vestre Viken HF

Brønnøysundregisteret

Datatilsynet

Helsedirektoratet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

St. Olav Hospital HF

Utvalgte kommuner og fylkeskommuner (geografisk/alfabetisk) 

Agder: Agder fylkeskommune, Flekkefjord

Akershus: Asker, Frogn, Nannestad, Ås

Buskerud: Lier, Modum

Innlandet: Engerdal, Kongsvinger, Vågå

Nordland: Evenes, Grane, Lurøy, Vefsn

Oslo (etater/foretak): Klimaetaten, Rådhusets forvaltningstjeneste, Utviklings- og kompetanseetaten

Rogaland: Gjesdal

Finnmark - Finnmárkku: Nordkapp, Vadsø

Telemark: Kragerø, Porsgrunn, Tokke

Troms - Romssa: Ibestad, Kåfjord - Gáivuotna, Skjervøy, Tjeldsund - Dielddanuorri

Trøndelag - Trööndelagen: Frosta, Inderøy

Vestland: Fjaler, Sveio