ENG
FORV_Velkommen

Planlagte tilsyn

På denne siden finner du en foreløpig liste over tilsyn vi har planlagt å gjennomføre i første halvdel av 2018. Står din virksomhet oppført? Virksomheter vil bli kontaktet i god tid og få anledning til å uttale seg om tidspunkt. Du kan lese rapporter fra tilsynet under fanen ”Gjennomførte tilsyn” – rapporter.

Planlagte tilsyn i første halvdel av 2018

Tilsynsobjekt

Tidspunkt 

Fjell kommune

Flora kommune

03.05.2018

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt

10.04.2018

Forsvarsbygg

06.03.2018

Forsvarsdepartementet

15.01.2018

Forsvarsmateriell

Hitra kommune

09.05.2018

Hordaland fylkeskommune

Juni

Hornindal kommune

22.03.2018

Jølster kommune

10.04.2018

Kristiansand kommune

Mai

Meldal kommune

01.03.2018

Namsos kommune

15.03.2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Odda kommune

Mai

Oppland fylkeskommune

Mai/Juni

Os (Hordaland) kommune

08.05.2018

Sandnes kommune

19.04.2018

Ski kommune

16.03.2018

Snillfjord kommune

April

Spydeberg kommune

15.03.2018

Steinkjer kommune

19.06.2018

Telemark fylkeskommune

28.5.2018

Torsken kommune

Troms fylkeskommune

Trondheim kommune

12.04.2018

Vikna kommune

17.04.2018

Voss kommune

Ørland kommune

02.03.2018

Åfjord kommune

10.04.2018