ENG
BERRE_kvinne og jente

Planlagte tilsyn

På denne siden finner du listen over planlagte tilsyn i 2020. Vi gjennomfører i tillegg enkelte tilsyn på kort varsel i forbindelse med konkrete hendelser.

Står din virksomhet oppført? Virksomheten blir kontaktet i god tid før tilsynsbesøket, og får anledning til å uttale seg om tidspunkt. 

Du kan lese våre rapporter fra gjennomførte tilsyn i kommunal sektor og statlig sektor.

Utvalgte statlige virksomheter

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Domstolsadministrasjonen (domstolsetaten)

Folkehelseinstituttet

Helgelandsykehuset HF

Helse Nord IKT

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen på Vestlandet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Nordland politidistrikt

Norges Handelshøyskole

Norsk institutt for bioøkonomi

Sivil klareringsmyndighet

Statens strålevern

Sykehusapotek Nord HF

Sykehuspartner HF

Øst politidistrikt

Utvalgte kommuner/fylkeskommuner etter geografisk lokasjon 

Agder: Arendal, Grimstad

Innlandet: Hamar, Nordre Land

Møre og Romsdal: Aure, Averøy, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunndal, Surnadal, Ålesund

Nordland: Bindal, Moskenes, Sømna, Vestvågøy, Vågan

Oslo: Boligbygg Oslo KF, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Rogaland: Bokn, Kvitsøy

Troms og Finnmark: Gamvik, Hasvik, Loppa, Tromsø, Unjárga - Nesseby, Vardø

Trøndelag: Lierne, Snåase - Snåsa

Vestfold og Telemark: Bamble, Bø, Drangedal, Sandefjord

Vestland: Eidfjord, Lærdal, Tysnes, Vaksdal, Årdal

Viken: Nesodden