ENG
Foto: Robert Monteleone, Adelaide

ICA Indigenous Matters Summit 2019

© Foto: Robert Monteleone, Adelaide

ICA Indigenous Matters Summit 2019

ICA urfolksmøte 2019: "Se oss, hør oss, delta: Utfordre og dekolonisere arkivet", ble arrangert i Adelaide, Australia 25. oktober 2019.

Urfolksrepresentanter og andre delegater fra hele verden deltok på konferansen for å diskutere arkivets nåværende og fremtidige rolle i å bevare, fremme og gi urfolkssamfunn tilgang til egen arv, kultur og språk. På konferansen ble en erklæring utarbeidet - Adelaide-erklæringen - for å veilede arkiver globalt å aktivt støtte forpliktelsene i FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Les hele Tandanya - Adelaide-erklæringen 

ICA Universal Declaration on Archives