ENG
Samisk festdrakt

Prosjekter i Samisk arkiv

I samisk arkiv har vi flere pågende prosjekter for å synliggjøre og fremme samisk kultur.

”Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” er et nytt prosjekt som tar sikte på å spore opp, ta vare på og formidle arkivmateriale om fem utvalgte grupper.

Disse gruppene er i liten grad dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, og vi mangler kunnskap for ettertida om deres virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder.

Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper

Várdobáiki samisk senter

Evenes fikk i 2015 en tre års bevilgning fra Kulturrådet til prosjektet Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement. Prosjektet skal dokumentere, synliggjøre, ta vare på og formidle nær samisk politisk og kulturell fortid i Nordre Nordland/Sør Troms. Sámi Arkiiva / Samisk arkiv er samarbeidspartner i prosjektet.

Ved Samisk arkiv er det arkivert opptak av joik i arkiver som Thor Frette arkiiva (SAMI/PA1034), Ruong, Frette&Jernslettens samiske språkkolleksjon (SAMI/PA1033) og Juoiggas! Juogiid Searvi luohtevuorká (SAMI/PA-1139).

Juoiggas

Arkivene er registrert på Arkivportalen og kan nås eksempelvis ved bruk av søkeordene Joik eller luohti. 

Alle er velkommen til å høre på joikene!

Ta kontakt med Samisk arkiv og avtal tidspunkt.

Etablering av et Luohtegiisa er kommet i stand ved hjelp av søknad og støtte i 2012 fra Kulturrådet og nært samarbeid med DigForsk AS.

Juoiggas! Juoigiid Searvis (org. for joikere) arkiv

Undertegning-av-avtale
Undertegning av avtale. Foto: Samisk arkiv

I forbindelse med Arkivdagen 2015 ble det gjort en avtale med  Juoigiid Searvvi (org. for joikere) om etablering av et joikearkiv.

Hensikten var å inspirere folk til å joike og skape interesse for joik. Samisk arkiv vil fremme joik i offentligheten. Dette arkivet er et samisk vokalarkiv med digitale vokalopptak og kan lyttes på i Sámi Arkiv. Arkivet skal tilføres joik fortløpende.

Juoigiid Searvis digitale joikearkiv er lagt ut på Arkivportalen. Via nettet er det mulig å høre på smakebiter av disse joikene.

Linker

Intervju med Ole Henrik Magga

Ole-Henrik-Magga_lite_medium

Intervjuet med Ole Henrik Magga ble gjennomført 6. november 2013, og er en forlengelse av prosjektet «Muntlige kilder til studiet av endringer i norsk politisk kultur 1975-1990». Dette ble gjennomført som en del av prosjektet «Det globale i det lokale og det lokale i det globale: Konstitusjon, menneskerettigheter og interessekamp».
 

Digitalt samisk dialektkart

digitalt samisk dialektkart