ENG
mikrofon

Intervju med Ole Henrik Magga

Intervjuet med Ole Henrik Magga ble gjennomført 6. november 2013, og er en forlengelse av prosjektet «Muntlige kilder til studiet av endringer i norsk politisk kultur 1975-1990». Dette ble gjennomført som en del av prosjektet «Det globale i det lokale og det lokale i det globale: Konstitusjon, menneskerettigheter og interessekamp».