Sørsamiske fortellinger

Samisk arkiv har herved gleden av å presentere intervjuer fra det sørsamiske området.

Sørsamiske fortellinger hentet opp fra kunnskapsbanken

 

Nordisk samisk institutts samling av samisk lydmateriale fra 1970-80- tallet er av stor verdi og har status som en muntlig kunnskapsbank.  Her er flere ulike typer opptak; originale intervjuer og beretninger, framstilling av kunnskap i reindriftsutøvelse, duodji og joik, og opptak fra forelesninger, møte- og konferanser. Den muntlig overleverte kunnskapen er fra forskjellige samiske samfunn i Saepmie - Sábme - Sápmi. Flere språkvarianter og kunnskapshorisonter er å finne her. De som har bidratt med sine fortellinger, har gitt uvurderlige bidrag til kommende generasjoner.

Etter at Nordisk samisk institutt ble en del av Sámi allaskuvla, ble det innsamlede lydmaterialet overført til Samisk arkiv. Samisk arkiv har fra 2013 av fått konvertert noe av dette materialet til dagens digitale form, gjennom et prosjekt støttet av Norsk kulturråd. Digitalisering og lydforbedring av opptakene er gjort av DigForsk AS.

Fra sørsamisk område har over 40 personer blitt intervjuet, noen flere ganger, slik at det finnes omtrent 75 intervjuer fra området, de fleste på sørsamisk.

 

2017 Tråante

 

I forbindelse med Tråante 2017 presenterte Samisk arkiv ei nettutstilling, der vi også la ut tre sørsamiske intervjuer fra nordlig del av sørsamisk område. I tillegg la vi ut en  smakebit på hvordan en kan kommunisere med reinflokken ved bruk av stemmen, såkalt reinlokk. 

 

Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Fem fortellinger av Anna Jacobsen
Samisk arkiv presenterer et vokalarkiv med fortellinger på sørsamisk av Anna Jacobsen.
Paul Vesterfjell – Viesterviellien Paule
Paul Vesterfjell – Viesterviellien Paule
Disse opptakene av Paul Vesterfjell er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1982 og de er på sørsamisk.
Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969
Johan Martin Stenfjell 1900 – 1969
I disse opptakene får vi høre Johan Martin Stenfjell framføre to eksempler på reinlokk. Disse har han selv brukt da han drev med reindrift i Kolbotn reinbeitedistrikt, nå Voengel Njaarke.
Oskar Jåma 1914 – 1998
Oskar Jåma 1914 – 1998
Disse opptakene av Oskar Jåma er en del av lydmateriale fra samiske områder som ble samlet inn av Nordisk samisk institutt (NSI) i begynnelsen av 1980-årene. Opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga i 1981, og de er på sørsamisk.

2018

 

Samisk arkiv har herved gleden av å presentere nye intervjuer fra det sørsamiske området. Lill Westerfjell Kalstad har vært ansvarlig for å velge ut de opptakene som blir presentert her, og hun har også utarbeidet webtekstene. Tekstene er oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Daniel Gaup, Sámi allaskuvla, har bistått med lydklipp og ytterligere forbedring av lyd.

De opptakene vi presenterer denne gang er fra svensk side av det sørsamiske området. På den måten får vi presentert noe av mangfoldet i området. Vi får blant annet inn en mulighet til å høre dialektvariasjoner.  Det er samtidig en markering av at 2018 er de svenske samenes jubileumsår. De fulgte nemlig opp med å holde sitt første samiske landsmøte i Staare/Østersund i februar 1918, nøyaktig et år etter Trondheimsmøtet. Mer om dette på www.staare2018.se.

 

Jonas (Jovva) Barruk
Jonas (Jovva) Barruk
Jonas Barruk, født 11.05.1908 har bidratt både med intervjuer og en god del ordforklaringer på sørsamisk. Han har spesielt forklart ord og begreper innen reindrift, værforhold, beiteforhold og naturbeskrivelser.
Sigrid Rutfjäll 1898–1981
Sigrid Rutfjäll 1898–1981
Samisk arkiv er ikke kjent med at noen av de personene som NSI har intervjuet har deltatt på det samiske landsmøtet i Østersund i 1918. Den som kunne ha vært der, er Sigrid Rutfjäll, født i Härbergsdalen, Frostviken 9.08.1898. Hun var nemlig i Vittangi og tok utdanning ved «Seminarium för vandrande nomadlärare» da landsmøtet pågikk.
Sigrid Åhren - jenta dugde like godt som gutten
Sigrid Åhren - jenta dugde like godt som gutten
«På somrarne kom forskare, journalister, fotografer och många andra sameliv-intresserade till våra visten. Men var fanns de på vintern när vi kämpade i kyla och snö under långa, besvärliga flyttningar med våra renar»? Dette er et sitat av Olle Andersson fra innledningen av boka, «Den sista rajden. Samer berättar om livet förr», Jamtli förlag, Østersund år 2000.