ENG
FTTF.SCH.L.006292.05 Sigrid Rutfjäll

Sigrid Rutfjäll under samenes landsmøte 1947. Foto: Schrøder. Eier: MIST/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Sigrid Rutfjäll 1898–1981

Samisk arkiv er ikke kjent med at noen av de personene som NSI har intervjuet har deltatt på det samiske landsmøtet i Østersund i 1918. Den som kunne ha vært der, er Sigrid Rutfjäll, født i Härbergsdalen, Frostviken 9.08.1898. Hun var nemlig i Vittangi og tok utdanning ved «Seminarium för vandrande nomadlärare» da landsmøtet pågikk.

Sigrid fikk et langt og innholdsrikt liv, derav 42 år som nomadelærer. Den som vil følge hennes liv fra hun som lita jente bar på en drøm om å bli lærer og fram til at hun som pensjonist kunne se tilbake på et langt liv, kan lese Bo Lundmarks bok, «ABC bland fjällen. Nomadlärarinnan Sigrid Rutfjäll berättar».

Sigrid har bidratt med flere intervjuer på sørsamisk til Nordisk samisk institutts samling av samisk lydmateriale. Vi har valgt ut tre av hennes fortellinger. Først forteller hun til Lajla Mattsson Magga om hva det var som gjorde at hun ble lærer. Den neste er Sig Britt Perssons intervju med henne i 1978 om samisk matlaging. Den siste er en humoristisk fortelling om hvordan grisunger forstyrret morgenandakten, fortalt til Lajla Mattsson Magga i 1979.

Drømmen om å bli lærer

Her forteller hun om sin lange reise for å bli lærer, en drøm hun bar på allerede da hun gikk på skolen i Fridsbergs barnhem, der hun brukte enhver anledning til å leke at hun var lærer.  Hun måtte gjennom en lang kamp før hun kunne reise til Vittangi for å begynne på sin lærerutdanning. Selv om det var flere, foreldrene inkludert, som motiverte henne til å bli lærer, var det ikke enkelt å ta utdanning da Sigrid var ung. Økonomi var muligens den største utfordringen, men Sigrid ga seg aldri. I intervjuet får vi høre hvordan hun løste utfordringene.

Lydfil: Drømmen om å bli lærer

Samisk matlaging

Her får dere høre et utdrag på 16 minutter fra ei lang og innholdsrik fortelling om samisk matlaging. Sigrid forteller om hvordan de tilberedte ferskt kjøtt, hvordan de fordelte de forskjellige kjøttstykker mellom familiemedlemmene og hva en serverte til besøkende. Hun forteller også om tilberedning av blodmat og hvordan de brukte margen i margebein som smør, noe som, i følge henne, var veldig godt.

Lydfil: Samisk matlagning

Hvordan grisunger forstyrret morgenandakten

En av måtene Sigrid skaffet penger til lærerutdanning, var å jobbe som tjenestejente. Denne gangen var hun hos sine slektninger. Disse hadde sett seg nødt til å ta to små grisunger inn fra fjøset, fordi det var for kaldt for dem der. Dette førte til mange artige episoder.

Lydfil:  Hvordan grisunger forstyrret morgenandakten

Alle disse fortellingene er transkriberte, men de er ikke normerte. Fortellinga om grisungene kan dere lese i Lajla Mattsson Maggas bok, Mojtesh, Iđut 2016.