ENG
Jonas (Jovva) Barruk f. 1908 eldre Fotoweb

Jonas (Jovva) Barruk

Jonas Barruk, født 11.05.1908 har bidratt både med intervjuer og en god del ordforklaringer på sørsamisk. Han har spesielt forklart ord og begreper innen reindrift, værforhold, beiteforhold og naturbeskrivelser.

Jonas (Jovva) Barruk, f. 1908, ung Fotoweb
Jonas (Jovva) Barruk f. 1908

Hans far var Nils Engelbrekt Barruk. Hans familie drev reindrift i Wilhelmina norra, men ble i 1920 overflyttet til Vapsten på grunn av at det var for mye rein i Wilhelmina norra. Hans mor, Maria, var ei yngre søster til Elsa Laula Renberg. Deres foreldre var Lars Thomasson Laula og Kristina Josefina Larsdotter. De fikk til sammen 10 barn, hvorav 5 av dem nådde voksen alder.

I det første intervjuet forteller han hvor familien hans kom fra, både på mors og fars side.  Han forteller at han som barn ble tidlig engasjert i arbeidet med reindrifta, og han fikk være med de voksne på reingjeting.

Her forteller han om en gang han var sammen med ei dame som hette Sagka. I løpet av gjeterøkta jobbet de sammen den første tida, men da hun måtte begi seg av gårde for å innhente noen rein, ble hun lenger borte enn han hadde regnet med. Han visste ikke hvor hun var. Hva gjorde han da? Han tok en veldig klok avgjørelse, og hva det var, kan du høre her.

Lydfil: Reingjeting

I det andre intervjuet forteller han om hvordan den sørsamiske språksituasjonen var på den tida da han gikk på skolen, det vil si i perioden 1915 til ca. 1922. Han sier helt klart at samisk var deres morsmål og det språket som de behersket best når de kom til skolen. Men skolespråket var svensk, og det varierte hvor mye svensk barna kunne da de begynte på skolen. Bortsett fra det de lærte på skolen, lærte de svensk i kontakt med svensktalende lekekamerater på vinterboplassen. Men når de flyttet til sommerlandet på våren, kunne det gå lang tid mellom hver gang de hørte annet språk enn samisk.

Lydfil: Språksituasjonen da han gikk på skolen